SLAVNA CRNA GORA NA STARIM FOTOGRAFIJAMA > KRALJ NIKOLA I U RIMU, 23. JANUARA 1916.
Image 17 of 113

KRALJ NIKOLA I U RIMU, 23. JANUARA 1916.

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved