Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - VI > DR. DUŠAN KOSOVIC 1926 - 2015
Image 34 of 98
DR. DUŠAN KOSOVIC 1926 - 2015

DR. DUŠAN KOSOVIC 1926 - 2015

Akademik Dušan Kosovic umro je 28. Juna 2015.g. u Herceg Novom u 89. godini. Rodjen je 1926. godine u Gornjim Trepcima kod Nikšica. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Nikšicu. Medicinski fakultet završio je u Beogradu, gdje je i specijalizirao neuropsihijatriju. Tri godine kasnije odazvao se pozivu Medicinskog centra pri Njujorškom univerzitetu, gdje je proveo dvije godine na specijalizaciji. Po povratku u domovinu, osnovao je psihijatrijsko-neurološku službu u Crnoj Gori koja do tada nije postojala. Nakon toga, ubrzo odlazi u SAD, dje i provodi veci dio života, radecu kao neuropsihijatar u Njujorku. Na slici, lijevo Dr. Dušan Kosovic sa Blažom Sredanovicem, desno.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved