Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - V > KNJIGA O MEDOVI
Image 46 of 126
KNJIGA O MEDOVI

KNJIGA O MEDOVI

CKD iz Toronta uplatilo je 1.000 Matici Crnogorskoj eura kao doprinos štampanju knjige o stradanju naših iseljenika iz Kanade i SAD kod luke Medova, 1916. godine,

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved