NOVE FOTOGRAFIJE - IV > U DOMU NAŠEG UMJETNIKA U OAKVILLE
Image 30 of 92

U DOMU NAŠEG UMJETNIKA U OAKVILLE

Na slici ( s lijeva na desno) iranski Princ Aleksandar Makinsky, crnogorski Princ Mihailo Petrovic Njegoš i srpski Princ Aleksandar Karadjordjevi? - sin kneza Pavla.

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved