NOVE FOTOGRAFIJE - II > SKUPŠTINA CKD TORONTO 2018
Image 80 of 150

SKUPŠTINA CKD TORONTO 2018

U Torontu je 11. Novembra 2018. održana Skupština Crnogorskog Kulturnog Društva. Na sastanku je izabrana nova Uprava koja broji 9 clanova: Zoran V. Raicevic - Predsjednik, Seadin - Dino Kolar - Sekretar, Branislav Vujovic - Blagajnik; ostali clanovi Uprave: Zoran Kovacevic, Miroslav Vukicevic, Filip Raickovic, Srdjan Vukmirovic, Marija Selic i Pero Rašovic. Za pocasne predsjednike Izabrani su Veso Radulovi i Djon Ivanovic

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved