Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE > Image 76
Image 76 of 174
U okviru radne posjete našoj dijaspori u Kanadi, direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrovic, predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolovic i v.d. pomocnica direktora Uprave za dijasporu Elvira Bekteši, boravili su u Torontu od 5. do 7. decembra 2019. Delegacija se srela sa predstavnicima udruženja Crnogorsko kulturno društvo Toronto, kao i sa clanovima Crnogorskog kulturnog udruženja „Vladika Danilo“ iz Toronta. Na sastanku sa predstavnicima CKU “Vladika Danilo” je razgovarano o stanju i prilikama u našoj dijaspori u Kanadi, aktivnostima Uprave za dijasporu i nacinima da se, uprkos razdaljini, veze i saradnja izmedju maticne države i naše dijaspore u Kanadi održe i ucine kvalitetnijim i sadržajnijim. Mitrovic je istakao da Uprava prati i zadovoljna je radom naših udruženja u Kanadi, kao i da je spremna da im pruži punu podršku u narednim aktivnostima koje ce biti usmjerene na unaprijedjenje saradnje sa maticnom državom. Na kraju susreta predstavnicima udruženja urucena je Povelja za dugogodišnji angažman na polju unaprijedjenja odnosa i saradnje Crne Gore sa svojom dijasporom u Kanadi. Crnogorsko kulturno društvo Toronto je ovom prilikom organizovalo i posebno druženje u Restoranu ZAM kojem je prisustvovalo stotinjak clanova ovog udruženja, a na kojem je predstavljen cjelokupni rad udruženja od njegovog osnivanja davne 1971. godine, do danas. Kratka retrospektiva rada i djelovanja podsjetila je na akcije koje je do sada realizovalo ovo udruženje medju kojima su svakako najznacajnije organizovanje prikupljanja materijalne pomoci za postradale od zemljotresa u Crnoj Gori 1979. godine, prikupljanje sredstava za izgradnju Njegoševog Mauzoleja na Lovcenu, kontinuirana pomoc Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, Matici crnogorskoj, Crnogorskom PEN centru i dr. Danas, ovo udruženje tradicionalno povodom Dana državnosti Crne Gore, ispred gradskog Parlamenta u Torontu, organizuje podizanje crnogorske zastave uz intoniranje crnogorske himne, a u ljetnjim mjesecima organizuje i tradicionalni Crnogorski piknik kome prisustvuje veci broj naših iseljenika i njihovih potomaka koji žive u Kanadi. Pozdravne govore prisutnima su uputili direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrovic i predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolovic. Mitrovic je u svom obracanju istakao važnost ovakvih susreta i okupljanja jer “samo u zajedništvu možemo uraditi više i bolje na planu ocuvanja mladjih generacija, i njegovanju državnog, jezickog i kulturnog identiteta naših ljudi u iseljeništvu”. On je govorio i o projektima i aktivnostima koje realizuje Uprava, a medju kojima su organizacija “Dana dijaspore-iseljenika”, dodjela sredstava organizacijama dijaspore putem Javnog konkursa, pružanje administrativne podrške radu i organizacijama, sjednica Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima, organizacija škole jezika u Crnoj Gori itd. Gradonacelnik Bijelog Polja je istakao znacaj dijaspore za Crnu Goru i Bijelo Polje koje karakteriše veliki broj ljudi u dijaspori. Takodje je govorio o razvojnim planovima Bijelog Polja i kao turisticke destinacije ali i investicione zone koja može biti zanimljiva i za dijasporu. Na kraju druženja direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrovic urucio je povelju Crnogorskom kulturnom društvu Toronto, za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja i jacanja saradnje maticne države sa svojom dijasporom u Kanadi. Zahvaljujuci se u ime svih clanova društva na dodijeljenom priznanju, predsjednik CKD Toronto Zoran V. Raicevic je istakao važnost dobrih relacija i veza koje društvo ima sa Upravom za dijasporu u kojoj imaju podršku i razumijevanje za sva pitanja od interesa za svoje clanstvo. Povelje, kao najvece priznanje koje dodjeljuje Uprava, dodijeljene su i osnivacima Crnogorskog kulturnog društva Toronto - Branku Aleksicu i Vojislavu Rašovicu (posthumno), dok su zahvalnice dodijeljene Veselinu Radulovicu i DJonu Ivanovicu. Urucujuci ova priznanja Mitrovic se u ime Uprave za dijasporu zahvalio dijaspori i svim njenim aktivistima na predanom radu na polju ocuvanja identiteta i pripadnosti maticnoj državi: „Uprava za dijasporu visoko cijeni rad i napore svih naših ljudi i udruženja u svijetu koji dio sebe i svog vremena posvecuju unapredjenju odnosa sa maticom, ali i njenoj promociji i svojevrsnom predstavljanju u zemlji u kojoj žive i rade“. U okviru posjete Torontu delegacija se sastala i sa Antonelom Arhin (Krstovic), zamjenicom šefa katedre za proucavanje fenomena dijaspore na Univerzitetu u Torontu, ciji su korijeni iz Crne Gore. Sa profesoricom Arhin dogovorena je konkretna saradnja u dijelu približavanja crnogorskoj strucnoj i naucnoj javnosti kompleksnog fenomena dijaspore, te naro?ito pravcima i mogucnostima uspješnog angažmana naše dijaspore u buducem razvoju Crne Gore. Takodje je razgovarano i o modalitetima saradnje i razmjene studenata izmedju kanadskih i crnogorskih univerziteta. Delegacija se tokom boravka u Torontu susrela i sa pocasnim konzulom Crne Gore u Kanadi Douglasom Eliottom koji u svom svakodnevnom radu pridaje izuzetan znacaj i radu i saradnji sa našom dijasporom na citavom sjeverno-americkom kontinentu

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved