Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE > RIVERDALE PARK TORONTO
Image 3 of 174

RIVERDALE PARK TORONTO

Predstavnici Crnogorskog Kulturnog Društva iz Toronta postavili su, zajedno sa Upravom grada, komemorativnu plocu i posadili komemorativno drvo u Riverdale parku za Milana Bulatovica, jednog od osnivaca Društva iz 1971. godine. U istom parku, nalazi se stablo i komemorativna ploca postavljena i osnivacu CKD i dugogodišnjem Predsjedniku Vojislavu Rašovicu.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved