Header Graphic
CRNA GORA NA DLANU > Crnogorsko Kulturno Društvo - novosti


14 Apr 2008 HUMANO SRCE 
 


 


 NOVČANA POMOC MATICI CRNOGORSKOJ, G. BRANKA ALEKSIĆA


Jedan od osnivača Crnogorskog Kultrurnog Društva iz Toronta i njegov dugogodišnji Predsjednik, g. Branko Aleksić uputio je novcanu pomoć  Matici Crnogorskoj u Podgorici. Namjera g. Aleksića je da poznata Biblioteka na Univerzitetu u Torontu dobije knjige crnogorskih autora i da naši iseljenici, kao i kanadski građani, mogu naći i štiva đe se promovise Crna Gora, Crnogorci, Crnogorska Pravoslavna Crkva... G. Aleksić  je inače jedan od najvećih donatora u Crnogorskom Kulturnom Društvu i učestovao je u brojnim akcijama.


Inače, na Univerzitetu u Torontu postoji poznata Biblioteka sa više od milion knjiga. Takođe, postoji i sekcija posvecena Crnoj Gori, ali đe do sada nije bilo značajnih knjiga koje govore afirmativno o našem nasljeđu, ili koje promovišu crnogorsku naciju, kulturu, istoriju i td. Mnogi naši iseljenici koriste usluge iste Biblioteke, posebno studenti, tako da je vrlo važno da se tamo nađu djela naših autora.  

NOVČANA POMOC G. VOJISLAVA RAŠOVIĆA CRNOGORSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI 


 

Jedan od osnivača Crnogorskog Kultrurnog Društva iz Toronta i njegov dugogodišnji Predsjednik, g. Vojislav Rašović prikupio je novčanu pomoć za Crnogorsku Pravoslavnu Crkvu koja  će uskoro biti uručena Crkvenom Odboru Društva  u Torontu, koji će je proslijediti CPC. G. Rašovic je u ovoj akciji novac dobio i od sljedecih donatora, među kojima ima i Kanađana i Amerikanaca - Danilo Rasovic, Nevenka Rašović, Pero Rasovic, Stefany Felix, Ken Benton, Ketie Burley, Kim  Lehy, John Mc Makin, Gloria  Salvato, Predrag Knezevic, Melanija Mitrovic, Marija  Berlic, All  Goff, Paula and Tom Tefft, Ellie  Bergold, Otto  Bergold, Judy  Jones, John and Ilona Cannon, Laura Sparranese, Nethie Sparranese, Fred  Alter, Peegy Kennard, Laura Herasymuik, Masho Nikić   i Mike Hrabowsky. Inače, g. Rašović je do sada učestovao u bezbroj akcija prikupljanja pomoci i jedan je od najvećih donatora u Crnogorskom Kulturnom Društvu. 


 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved