Header Graphic
CRNA GORA NA DLANU > SASTANAK SA AMBASADOROM U TORONTU


31 Mar 2012

 


             CRNOGORCI KANADE JASNI U SVOJIM STAVOVIMAPredstavnici Crnogorskog Kulturnog Društva iz Toronta sastali su se sa Ambasadorom Crne Gore u Vašingtonu, g. Srđanom Darmanovićem i konzulom iz Njujorka, g. Brankom Milićem, u Petak, 30. Marta 2012. godine. Razgovor je bio dosta polemičan i za razliku od prethodnih sličnih susreta, ovog puta prema gostima iz Crne Gore upućene su mnoge zamjerke i primjedbe.U otvorenom razgovoru, obje strane su iznosile stavove o problemima sa kojima se suočava dijaspora i matica, a neki članovi Društva su uputili neka konkretna pitanja, na koja ni ovaj put nije bilo odgovora...Prvo pitanje se odnosilo na potrebu organizovanja "konzularnih dana". Od prve inicijative do danas je prošlo skoro četiri godine, a da se nije pomaklo sa mjesta.

Drugo pitanje je bilo vezano za potrebu otvaranja diplomatsko-konzularnog predstavništva u Torontu. Čak ni argumenti da je Crna Gora, prije 1918. godine, imala čak četiri konzula u Kanadi nijesu pomogli da se ova inicijativa pokrene sa mrtve tačke.Treće pitanje se ticalo građana Crne Gore koji vrlo često nailaze na neprijatnosti prilikom podnošenja zatjeva, prije svega, za posjetilačke vize u Ambasadi Kanade u Beogradu. Opet je upućen zahtjev prema Ministarstvu Vanjskih Poslova Crne Gore da u bilateralnim odnosima sa Kanadom pokuša da "omekša" proceduru u Ambasadi u Beogradu i barem se nešto učini na liberalizaciji viznog režima, koji je i 6 godina nakon sticanja nezavisnosti ostao "veoma problematičan, kao što je bio i prije.Prenesena je zabrinutost najnovijim ponašanjem pripadnika Vojske Crne Gore u Kanadi, koji su ovaj put "zaobišli" Crnogorsko Kulturno Društvo iz Toronta prilikom priprema za važnu manifestaciju. Iako je do sada bila praksa da se Promocija Crne Gore u najvećoj kanadskoj vojnoj bazi Borden organizuje sa najstarijim Društvom crnogorskih iseljenika u Kanadi, CKD iz Toronta, ovaj put na promociji je bilo SAMO Društvo " Vladika Danilo", čiji članovi su napuštili zajedničko Crnogorsko Kulturno Društvo početkom devedestih godina prošlog vijeka, kada je došlo do razlaza na one koji su za Crnu Goru bez alternative i one koji nijesu viđeli Crnu Goru kao nezavisnu državu.Mnogi članovi Društva iznijeli su svoju zabrinutost zanemarivanjem indentitetskih pitanja u Crnoj Gori od strane institucija države. Dipomate iz Crne Gore su u svom obraćanju kazali da je Crna Gora na dobrom putu, da neka pitanja jesu i dalje otvorena, ali da će godine koje dolaze donijeti napredak po tom pitanju.

U obraćanju nekih članova Društva istaknuta je činjenica da Crnogorci odlaze iz Crne Gore u velikom broju; da se njihova prava u značajnom obimu i dan danas zapostavljaju i da se, za razliku od drugih naroda u Crnoj Gori ( Srba, Bošnjaka, Albanaca, Hrvata...), Crnogorci nemaju kome drugo obratiti u okruženju sem crnogorskim institucijama, koje se i dalje mire sa činjenicom da postoje "dvije Crne Gore" i da sa tim treba "živjeti".

Na skupu je pokazana i fotografija kanadskog generala Frederika Burnhama koji, za razliku od nekih u Crnoj Gori, nije imao dilemu koju kapu staviti; i kao ugledan Kanađanin on je cio svoj život nosio ponosno crnogorsku kapu sa crnogorskim obilježjima i crnogorsku nošnju - čime je poslata poruka nekim u Crnoj Gori na koji način treba njegovati i usmjeravati dalje odnose Crne Gore i Kanade i kako ne zaboraviti one Kanađane koji su zadužili Crnu Goru kroz istoriju.

Neki učesnici sastanka, govoreći o ranijoj saradnji sa Ambasadom Crne Gore u Vašingtonu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva i Kanadu, iznijeli su određene kritike prema tadašnjem osoblju Ambasade, čiji predstavnici su bili često u komunikaciji sa Crnogorsko Kanadskim Društvom i bili inicijatori nekih ideja koje nijesu ni ozbiljno razmatrane.


Na sastanku su pokrenute i neke nove inicijative koje će, ako bude dobre volje i saradnje u dijaspori i matici, biti moguće i realizovati uskoro.
 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved