Header Graphic
Kanada > Useljenicka viza za Kanadu


 

 
                                       USELJENIČKA VIZA ZA
                               NEZAVISNE KANDIDATE ZA KANADU     
                                                 
za građane Crne Gore

 

Važno.  OD 01. JANUARA 2015. GODINE IMIGRACIJA KANADE JE UVELA NOVI BRZI SISTEM ZA DOBIJANJE USELJENIČKE VIZE. MOLIMO VAS DA OD SADA KORISTITE SLJEDEĆI LINK ZA VAŠU MOLBU  ZA USELJENJE  ► 

INFORMACIJA ISPOD SLUŽE SAMO ZA GENERALNO INFORMISANJE O VIZAMA, MOLIMO VAS DA SLIJEDITE SAMO UPUSTVA SA POMENUTOG LINKA


Nezavisnim kandidatom, u smislu kanadskih imigracionih propisa se smatra lice koje samostalno konkuriše za useljeničku vizu po osnovu struke ili po osnovu poslovnih aktivnosti (potvrđenih i planiranih), tako da ne pripada kategoriji sponzorisanih lica.

Nezavisni kandidati se mogu svrstati u nekoliko kategorija: stručna lica, samostalno zaposlene osobe, preduzetnici, investitori..

Selekcija nezavisnih kandidata vrši se po kriterijumima Imigracionih regulativa. Zastupljen je bodovni sistem, tako da svaki od faktora za kvalifikaciju, vrednosno održava sposobnost i spremnost kandidata da se uklopi u kanadski sistem.

Sljedeća objašnjenja će vam pomoći da procijenite da li vi treba da podnesete Molbu za iseljeničku vizu kao nezavisan kandidat pod kategorijom stručnjak (specijalizovani radnik). 

Lista Nacionalnih zanimanja i zvanja (NOC). NOC je klasificirana lista za poslove u Kanadskoj ekonomiji. Lista opisuje obaveze, strucnost, talenat i opis posla za svako zanimanje ili zvanje.

Kako da pronadjete vašu NOC kategoriju. Morate da slijedite sve instrukcije da bi ste utvrdili  da li vaše radno iskustvo odgovara potrebnim minimumima da podnesete molbu kao stručnjak.

1. Pronađite u sljedećoj listi naziv  bilo kojeg vašeg posla koji ste radili u posljednjih 10 (deset) godina. Kliknite na sljedeće polje  Nacionalna zanimanja. Kada nađete  vaše zanimanje zapisite četvoro-cifreni broj koji se pojavljuje u lijevom uglu ovog spiska.

2. Sada kada ste našli vaš broj koji odgovara vašem zanimanju ili zvanju kliknite na NOC Web site i ukucajte vaš četvoro-cifreni kod u rubriku “Quick Search” (pri dnu stranice, sa lijeve strane). Nakon  toga pritisnite polje “GO”. Tada ce pojaviti opis vašeg zanimanje ili zvanja. Provjerite da li se opis posla i obaveza slaže sa Vašim zanimanjem ili zvanjem.

Nezavisni kandidati po osnovu struke ili sposobnosti

Kandidati koji podnose prijavu za useljeničke vize u okviru ove kategorije prolaze analizu kroz sljedeće kriterijume: godine života, obrazovanje, struka, radno iskustvo, aranzirano, odnosno, označeno zanimanje, znanje jezika, prilagodljivost,

Zahtjev za useljenje u Kanadu za takozvana "stručna lica" (skilled workers) mogu da podnesu lica koja su u braku (uključujuci vanbračni i partnerski odnos) i lica koja su vanbraka (neoženjeni, neudate, razvedeni, lica koja žive odvojeno, udovci-ice) pod jednakim uslovima. Diskriminacija u pogledu statusa kandidata je zabranjena u Kanadi.

Kada je u pitanju zahtjev porodice, za nosioca zahteva se u formalo-pravnom smislu uzima jedan od članova porodice (suprug ili supruga). Ostali članovi porodičnog domacinstva (suprug-a i đeca ispod 22 godina starosti, kao i đeca iznad 22 godina starosti koja su na redovnom skolovanju, odn. nesposobna su za privređivanje) pratioci su zahteva)

Kod podnošenja zahtjeva  određuje se za nosioca zahtjeva onaj kandidat koji ispunjava kriterijume Imigracionih regulativa. Minimalan broj potreban za kvalifikaciju nosioca zahtjeva, a samim tim i za ostale članove njegove porodice, su 67 poena. Osvajanje predviđenog minimuma poena, ne znači automatski da viza mora biti izdata. Do izdavanja vize kandidat treba da pokaže i dokaže svoju spremnost, stručnost i pripljemljenost za odlazak u Kanadu..Poslije toga slijedi medicinski pregled i sigurnosna provjera.
 

           TABELA I ŠEST SEKCIJA NA OSNOVU KOJIH SE VRŠI BODOVANJE
 
Dolje navedene sekcije će vam pomoći da vidite koliko koja sekcija donosi poena prilikom ocjenjivanja vaše molbe
 
Prvi faktor: Obrazovanje Maksimum 25

Ukoliko imate Diplomu Magistra ili Doktora i namanje 17 godina učenja kao stalan student.

Stalan student znači najmanje 15 časova predavanja u jednoj neđelji u toku akademske godine, što ukljucuje i trening (vježbe), kao i praksu ukoliko su sastavni dio nastavnog programa.

25
Ukoliko imate dvije ili više univerzitetske Diplome i najmanje 15 godina učenja kao stalan student. 22
Ukoliko imate tro-godišnju Diplomu, zvanje zanata ili praksu i najmanje 15 godina učenja kao stalan student. 22
Ukoliko imate jednu ili više dvo-godišne univeritetske diplome i najmanje 14 godina učenja kao stalan student. 20
Ukoiliko imate dvo-godišnju univerzitetsku Diplomu, zvanje zanata ili praksu i najmanje 14 godina učenja kao stalan student. 20
Ukoliko imate jedno-godišnju univerzitetsku Diplomu i najmanje 13 godina učenja kao stalan student. 15

Ukoliko imate jedno-godisnju diplomu, zvanje zanata ili praksu i najmanje 13 godina učenja kao stalan student.

15
Ukoliko imate jedno-godišnu univerzitetsku Diplomu, zvanje zanata ili praksu i najmanje 12 godina učenja kao stalan student. 12
Završena Srednja škola. 5
 
Drugi faktor: Poznavanje jednog ili oba zvanična jezika POLAGANJE IZ JEZIKA JE OBAVEZNO Maksimum 24
Prvi Zvanični Jezik
Odlično znanje (po svakoj kategoriji ponaosob - slušanje, pisanje, govor, čitanje - donosi poene) 4
Dobro znanje (po svakoj kategoriji ponaosob - slušanje, pisanje, govor, čitanje - donosi poene) 2
Osnovno znanje (po svakoj kategoriji ponaosob - slušanje, pisanje, govor, čitanje - donosi poene) 1 to maximum of 2
Nikakvo znanje 0
Mogući maximum za sve kategorije (po svakoj kategoriji ponaosob - slušanje, pisanje, govor, čitanje - donosi poene) 16
Drugi  zvanicni Jezik
Odlično znanje (po svakoj kategoriji ponaosob - slušanje, pisanje, govor, čitanje - donosi poene) 2
Dobro znanje (po svakoj kategoriji ponaosob - slušanje, pisanje, govor, čitanje - donosi poene) 2
Osnovno znanje (po svakoj kategoriji ponaosob - slušanje, pisanje, govor, čitanje - donosi poene) 1 ili maximum od 2
Nikakvo znanje 0
Mogući maximum za sve kategorije (po svakoj kategoriji ponaosob - slušanje, pisanje, govor, čitanje - donosi poene) 8
 
Treći faktor: Radno Iskustvo Maksimum 21
1 godina 15
2 godine 17
3 godine 19
4 godine i više 21
 
Četvrti faktor: Godine starosti Maksimum 10
21 do 49 godina na dan podnošenja molbe 10

Manje 2 poena za svaku godinu preko 49 ili ispod  21

Za manje od 17 godina starosti broj poena je - 0, kao i za više od 53 godine starosti broj poena je - 0

 
Peti faktor: Ukoliko imate nađen posao u Kanadi Maksimum 10
Ukoliko imate stalan posao koji je potvrđen od Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC). 10
Ukoliko podnosite zahtjev iz Kanade i imate privremenu radnu dozvolu koja je:
izdata nakon potvrde vašeg posla od Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC) 10
ukoliko imate privremenu radnu dozolu koja je izuzeta od uslova propisanih od Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC), a što je bazirano na međunarodnim ugovorima, kao što je na primjer NAFTA ugovor, ili ako imate značajne poslovne olakšice u Kanadi,. ili ukoliko imate akademske ili ekonomske potrebe, kao što su na primjer - post-diplomski radovi.  10
 
Šesti faktor: Ostali činioci koji olakšavaju  prilagodljivost i naseljenje u Kanadi Maksimum 10

Obrazovanje Vašeg bračnog/ vanbračnog partnera

Srednja Skola - 0 poena
Univerzitetska Diploma, jedno-godišnja Diploma, zvanje zanata ili praksa i najmanje 12 godina učenja kao stalan student - 3 poena
Univerzitetska Diploma, dvo ili tro-godišnja Diploma, zvanje zanata ili praska i najmanje 14 učenja kao stalan student - 4 poena
Diploma Magistra ili Doktora Nauka i najmanje 17 godina učenja kao stalan student - 5 poena

3 - 5
Najmanje jedna godina stalnog Vašeg ili Vašeg bračnog/ vanbračnog partnera radnog iskustva u Kanadi (za to vrijeme rada u Kanadi osoba je morala imati Dozvolu za Rad) 5
Najmanje dvije godine studiranja u Kanadi nakon Srednje škole kao stalan student 5
Ukoliko ste dobili poene pod Petom sekcijom - ugovoreni posao u Kanadi 5
Ukoliko Vi ili Vas bračni/ vanbračni partner imate članove porodice u Kanadi (Pod članom porodice se računaju: roditelji, đed ili baba, đeca, unuci, polubraca/ polusestre, brat ili sestra, stric/ strina, ujak/ ujna, đeca od sestre ili đeca od brata). Oni moraju živjeti u Kanadi i imati status Stalnog Boravaka ili Kanadsko državljanstvo. 5
 
Ukupan broj poena Maksimum 100
Potreban prolazni broj poena 67

Da li ste se kvalifikovali?

  1. Ukoliko je broj poena isti ili veci od 67 vi ste se kvalifikovali da imigrirate u Kanadu kao stručnjak.
     
  2. Ukoliko je broj poena ispod 67 vi se nijeste kvalifikovali da imigrirate u Kanadu kao stručnjak. Mi vam preporučujemo da ne podnosite molbu u ovom trenutku
     

Nosilac Molbe

Ukoliko ste oženjeni/udati ili živite sa osobom u vanbračnoj zajednici, vi i vas bračni/ vanbračni partner mora odlučiti ko će biti nosilac Molbe.  Ostale osobe na molbi će biti tretirani kao članovi porodice.

Nota: Vanbračni partner je osoba koja živi sa vama u intimnim odnosima najmanje jednu godinu neprekidno. Vaš partner može biti suprotnog pola ili istog pola. U oba slučaja tretman Molbe je isti.


Set formulara i uputstva za podnošenje molbe za  vizu za stalni boravak u Kanadi nalaze se na linkovima ispod (formulari su samo na Engleskom jeziku). Formulari su besplatni i možete ih odštampati direktno sa linkova.

U sljedećoj tabeli su vam navedeni iznosi taksi za podnošenje zahtjeva za useljeničku vizu pod ovom kategorijom - nezavisni kandidat na osnvu stučne sprema ili znanja.

 

IZNOS KOJI SE PLAĆA ZA PROCESUIRANJE ZAHTJEVA ZA VIZU          ( u kanadskim dolarima)
Nosilac zahtjeva za vizu $550
Svaki pojedinačni član porodice koji je naveden u zahtjevu, ukoliko je 22 ili više godina starosti, ili ukoliko je mlađi od 22 godine starosti i u isto je vrijeme bračni ili vanbračni partner $550
Svaki pojedinačni član porodice koji je mlađi od 22 godine starosti i koji nije bračni ili vanbračni partner ( đeca, usvojena đeca ili osobe koje su zavisne od podnosioca zahtjeva za vizu) $150

 POLAGANJE TESTA IZ JEZIKA - ENGLESKOG ILI FRANCUSKOG  OBAVEZNO

Da bi ste predali molbu za useljenje za Kanadu kao nezavisni kandidat morate prije toga položiti test iz francuskog ili engleskog jezika. Test na Engleskom se zove IELTS. Za građane Crne Gore najbliža lokacija za polaganje testa iz Engleskog jezika je na sljedećoj adresi:

British Council

IELTS Administrator

Terazije 8 / II
Belgrade
11000

Tel: 381 11 3023800
Fax: 381 11 3023898
Email: examinations@britishcouncil.rs
Web: http://www.britishcouncil.org/serbia

Cijena polaganja testa je RSD 15,500.00 ( iznos se mora uplatiti u srpskim dinarima, kao što je i navedeno)


Za polaganje testa iz Francuskog jezika, koji je zove TEF test obratite se na sljedeću adresu:

TCF/TEF/TEFAQ
Zmaj Jovina 11 - 11000 Beograd
tel : (011) 302 36 31 -
mail : katarina.pejcinovic@diplomatie.gouv.fr

Cijena testa je 290 Eura
 

ZAHTJEVI ZA VIZE ZA USELJENJE ZA KANADU, ZA GRAĐANE CRNE GORE, PREDAJU SE NA SLJEDEĆOJ ADRESI ( KANADSKA AMBASADA U BEOGRADU NE PRIMA ZAHTJEVE ZA OVU VRSTU VIZE)

The Canadian Embassy
Visa Section
Laurenzerberg 2
1010 Vienna

Email:  vienn-visa@international.gc.ca
Tel:   ++43 1 53138-3010
Fax:  ++43 1 53138-3911

Nakon što predate Molbu za useljeničku Vizu, Ambasada Kanade u Beču će Vas kontaktirati i u pisanoj formi Vas obavještavati o sljedećim koracima u procesu obrade Vaše molbe. Takođe, Ambasada Kanade u Beogradu Vas može kontaktirati, đe možete biti pozvani prilikom finalizovanja molbe i podizanja vize.

U donjoj tabeli Vam je prikazano vrijeme čekanja u pojedinim Ambasadama Kanade od trenutka predaje molbe do dobijanja iseljeničke vize. Ova tabela ne mora da znači da su svi zahtjevi obrađivani u tim vremenskim intervalima. Molbe se mogu riješiti i puno brže, ali i puno sporije, nego što je prikazano.  

EVROPA

  30% od zahtjeva se riješi u roku od ( mjeseci ) 50% od zahtjeva se riješi u roku od ( mjeseci ) 70% od zahtjeva se riješi u roku od ( mjeseci ) 80% od zahtjeva se riješi u roku od ( mjeseci )
Procesno vrijeme u Viza odjeljenjima u Evropi 30 33 40 60
                                                                     EVROPA PO CENTRIMA
Procesno vrijeme u Viza odjeljenjima u Evropi - po centrima 30% od zahtjeva se riješi u roku od ( mjeseci ) 50% od zahtjeva se riješi u roku od ( mjeseci ) 70% od zahtjeva se riješi u roku od ( mjeseci ) 80% od zahtjeva se riješi u roku od ( mjeseci )
Ankara 62 67 72 75
Berlin 22 24 26 29
Bukurešt 35 56 66 67
Kijev 29 49 70 77
London 31 32 35 38
Moskva 18 31 66 75
Pariz 33 53 59 62
Rim 36 44 59 66
Beč 10 13 17 21
Varšava 22 46 63 68


 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved