Header Graphic
Kanada > Studentska Viza za Kanadu


 

 
                                                       STUDENTSKA VIZA ZA KANADU
                                                               
za građane Crne Gore

 

 Informacija za građane Crne Gore: od 06. Oktobra 2013. godine, Kanadska Vlada je, preko Međunarodne Organizacije za Imigraciju, ovlastilo kancelariju VSF Global da u Podgorici može primati molbe za kanadske vize kao i pasoše.

Nove molbe treba predati lično na sljedeću adresu:

International Organization for Migration (IOM) — Montenegro
Bulevar Džordza Vašingtona 51/ DRUGI SPRAT/ KANCELARIJA 45,
81000 Podgorica, Montenegro

TELEFON: +382 20 205 141

RADNO VRIJEME:

CVAC RADNO VRIJEME 9:00-17:00
PREDAJA MOLBI ZA VIZE : 09:00 – 15:00
PREDAJA PASOŠA: 09:00 – 16:00
 


Osobama koje žele privremeno da studiraju u Kanadi je potrebna studentska dozvola, a takođe moraju zadovoljiti i opšte kriterijume za ulazak u Kanadu za pośetioce.

Opšte informacije za one koji žele da studiraju u Kanadi navedene su u ovom tekstu. Ukoliko Vam je potrebno više informacija, konsultujte web stranice Kanadske službe imigracije

Napominjenimo da u sljedećim slučajevima studentska dozvola nije potrebna:

 • bilo koji program studiranja koji traje 6 meseci i manje, a koji može biti završen u vremenskom periodu koji je određen prilikom ulaska u Kanadu;
 • kursevi koji nisu po prirodi akademski, profesionalni ili zanatski, a koji mogu biti završeni u vremenskom periodu koji je određen prilikom ulaska u Kanadu;
 • kursevi koji su uključeni u turistički paket kao dodatna aktivnost za turiste.

Popunjavanje formulara

Morate dati cjelovite i potpune odgovore na sva pitanja u formularima. Formulari moraju biti popunjeni na engleskom ili na francuskom jeziku, a sva prateća dokumenta moraju imati i kratak prevod na engleski ili francuski jezik (prevod nije potrebno overavati kod sudskog tumača).

Svaka osoba koja podnosi molbu za studentsku dozvolu mora da popuni sopstveni formular.

Popunjena molba za vizu za studentsku dozvolu mora biti podnijeta Ambasadi Kanade najmanje tri mjeseca prije namjeravanog datuma putovanja zbog vremena potrebnog za obavljanje ljekarskog pregleda u slučaju da se odredi da je on neophodan.

Službenik Odjeljenja viza može obaviti i razgovor sa podnosiocem molbe. Napominjemo, međutim, da službenik Odjeljenja viza ima pravo da donese konačnu odluku u vezi molbe i bez obavljanja razgovora. Pod nekim okolnostima od podnosioca molbe može biti zahtijevano da obavi ljekarski pregled, prije izdavanja studentske dozvole. Osoblje ambasade će vas informisati da li se od Vas zahtjeva da obavite ljekarski pregled.

Potrebna dokumentacija

Da bi Vaša molba bila razmotrena, potrebno je dostaviti određena dokumenta. Dokumenta koja podnosite moraju biti originali a neophodno je da dostavite i prevod na engleski ili francuski jezik koji ne treba ovjeravati kod sudskog tumača:

 

 • Važeći pasoš ili putnu ispravu;
 • Dvije fotografije pasoškog formata;(odštampati i odnijeti fotogafu)
 • Potvrdu o plaćenoj taksi

  Studentska dozvola

  125 kanadskih dolara

  100 EURA  

PLAĆANJE TAKSE

Takse za obradu molbe su nepovratne.

Pri plaćanju takse, morate pratiti ove instrukcije. U suprotnom, Vaša mollba će biti vraćena bez razmatranja.

INSTRUKCIJE

Građani Crne Gore taksu za sada moglu platiti JEDINO na sljedeći način:

1. DIREKTNA UPLATA (jedino u Eurima) - ukoliko se nalazite u Austriji i lično predajete molbu.

Bank Austria (bilo koja filijala u Austriji)
Platiti keš u Eurima na sljedeći račun 50670 469 901 (bank code 12 000).

 2. Preko crnogorske banke putem bankovnog transfera na sljedeći račun:

Bank Austria: 
IBAN: AT40 1200 0506 7046 9901
SWIFT: BKAU ATWW  

Vi morate platiti i uslugu banke za ovu transakciju. 

 

 • U gornjoj tabeli pronađite odgovarajući iznos u EURIMA - takse za vizu koju treba da uplatite
   
 • Podnesite ili pošaljite zajedno sa Vašom molbom za vizu uplatnicu iz banke sa iznosom u EURO-ma, na odgovarajući iznos takse koji je naveden u gornjoj tabeli.

Ambasada Kanade neće prihvatati uplatnice koji glase na netačan iznos.

NE ŠALJITE GOTOVINU PUTEM POŠTE.
 
Podnošenje navedenih dokumenata ne obavezuje vladu Kanade na izdavanje vize. Taksa za obradu molbe za vizu je nepovratna čak i u slučaju odbijanja.

Maloljetna đeca koja žele da studiraju u Kanadi

Maloljetna đeca koja putuju sama moraju dostaviti informacije o osobi ili školi koja će biti odgovorna za njih. Maloljetna đeca koja putuju bez jednog ili oba roditelja ili zakonitog staratelja, moraju podnijeti originalni rodni list, kao i ovjerenu saglasnost za putovanje i školovanje u Kanadi, sa potpisom oba roditelja, tj onog roditelja koji ne putuje sa đetetom. Takođe se mora podnijeti i prevod na engleski ili francuski jezik i ovlašćenja i rodnog lista. Ovlašćenje, rodni list i prevod moraju biti dostupni na ulazu u Kanadu.

Maloljetna đeca koja se školuju u Kanadi bez prisustva roditelja ili zakonitih staratelja moraju podnijeti uz molbu za studentsku dozvolu i ovjerenu izjavu o podršci/starateljstvu porodice-domaćina u Kanadi. Napominjemo da se punoljetstvo razlikuje od jedne do druge provincije. Đeca koja imaju manje od 18 godina, a koja se školuju u provincijama Alberta, Manitoba, Ontario, Prince Edward Island, Quebec i Saskatchewan moraju popuniti formular o starateljstvu a isti formular moraju popuniti i đeca koja imaju manje od 19 godina, u provincijama British Columbia, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Northwest Territories, Nunavut i Yukon.

Školovanje u obrazovnim institucijama u provinciji Kvebek

Osobe koje žele da studiraju u provinciji Kvebek, moraju imati potvrdu o prihvatanju za školovanje provincije Kvebek. Obrazovna institucija u Kvebeku mora dostaviti sve neophodne informacije u vezi procedura prijavljivanja u Kvebeku. Molimo Vas da pogledate web stranice imigracione vlade Kvebeka za odgovarajuće kontakt informacije i novosti u vezi postupaka i dokumenata koji se zahtijevaju u Kvebeku. Na ovoj stranici možete pročitati i kome sve nije potrebna potvrda o prihvatanju za školovanje u provinciji Kvebek

Standardno vrijeme za obradu molbi i radno vrijeme kancelarije

Nove molbe treba predati lično na sljedeću adresu:

International Organization for Migration (IOM) — Montenegro
Bulevar Džordza Vašingtona 51/ DRUGI SPRAT/ KANCELARIJA 45,
81000 Podgorica, Montenegro

TELEFON: +382 20 205 141

RADNO VRIJEME:

CVAC RADNO VRIJEME 9:00-17:00
PREDAJA MOLBI ZA VIZE : 09:00 – 15:00
PREDAJA PASOŠA: 09:00 – 16:00


TIM WEB SITE-A  

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved