Header Graphic
PITANJA I ODGOVORI > OSNIVANJE FIRME U KANADI


 

 


 PITANJE                  

 1. Živim u Podgorici i bavim se unosnim biznisom. Interesuje me kako bih mogao da otvorim predstavništvo moje firme ili firmu u Kanadi, ili kako mogu ostavariti kontakt sa nekim firmama u Kanadi, koje se bave uvozom izvozom. Takođe, interesuje me kako mogu dobiti vizu za ulazak u Kanadu. Napominjem, moja firma je poznata, porijeklo kapitala se može provjeriti i državljanin sam Crne Gore? S.P.

2. Drugo pitanje je: da li mogu kupiti kući ili poslovni prostor u Kanadi, pošto nijesam državljanin Kanade? S.P.

 ODGOVOR              

           

 1. Vi možete ostvariti kontakt sa odgovarajućim firmama iz Kanade i otpočeti klasičnu trgovinsku saradnju/izvoz-uvoz/ ili preći odmah na više oblike saradnje, kao što su Zajednička ulaganja. Takođe, u Ambasadi Kanade u Beogradju postoji Odjeljenje za trgovinsku saradnju na čijem čelu se nalazi Direktor, gđa Đurđa Ćeralimac, koja Vam može pomoći sa određenim informacijama o trgovini između Crne Gore i Kanade.  Javite se na sljedeći telefon Odjeljenja za Trgovinu Kanadske Ambasade u Beogradu (381) 11 306-3000

Možete registrovati i firmu i otvoriti predstavništvo matične firme iz Crne Gore u Kanadi. Ukoliko registrujete firmu u Kanadi, ona će imati status pravnog lica i u potpunosti će odgovarati za svoje obaveze. Takva firma mora biti u statusu “Inc” ili “limited” a što odgovara crnogorskom dioničkom i akcionarskom društvu, s tim da Vi, kao stranac, možete imati maksimalno učešće u firmi od 49 %. Ostatak od 51 % treba da pripadne drugoj strani, odnosno, kanadskom useljeniku ili državljaninu sa kojim bi osnovali firmu. Međutim, ako otvorite predstavništvo, ono neće imati status pravnog lica i za njegove obaveze će odgovarati matično preduzeće iz Crne Gore.

Što se tiče dobijanja vize za Kanadu, Vi bi u Kanadu mogli putovati  sa Poslovnom pośetilačkom vizom, koja bi vam najvjerovatnija bila izdata za više ulazaka i izlazaka ”multiple” a na osnovu rada takve firme u Kanadi, mogli bi ste da dobijete i status lica sa radnom ili useljeničkom vizom u Kanadi, zavisno od vrste i veličine firme i opisa vaših poslova i radnih zadataka

2.
   Što se tiče kupovine poslovnog prostora ili kuće u Kanadi, Vi možete kupiti kuću i poslovni prostor bilo đe u Kanadi, bez obzira što nijeste kanadski državljanin.

TIM WEB SITE-A

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved