Header Graphic
PITANJA I ODGOVORI > KUPOVINA NEKRETNINA U CRNOJ GORI ZA STRANCE


 

 


 PITANJE                  

 1. Poštovani,

Ja sam Kanađanin i interesuje me procedura za kupovinu nekretnina u Crnoj Gori. Takođe, kakav bi bio moj pravni status ukoliko bih kupio kuću ili imanje u Crnoj Gori i da li bih mogao ostvariti pravo na regulisanje boravka ili statusa? W. S. 

 ODGOVOR              

            

Formiranje vlasništva u Crnoj Gori je jednostavno. Od dokumenata Vama, kao stranom građaninu (državljaninu), fizičkom ili pravnom licu, potreban je samo pasoš. Čitava procedura realizacije prava na vlasništvo oduzima dan-dva. Cijena usluga za realizaciju (gotovo trenutne) brze procedure realizacije je veoma niska. Agencijske usluge ne prelaze 3% od ukupne sume koštanja (objekta) nekretnine.

Za prevod dokumenata kupoprodaje na strani jezik potrebno je oko 20 € (za stranicu). Usluge pomoći lokalnog advokata koštaće budućeg vlasnika oko 300 €, a taksa registracije Ugovora o vlasništvu od 90-300 €. Porez za proceduru kupoprodaje iznosi 3%. Novčani troškovi u razmeri do 100 € za registraciju pogodbe u Opštinskom Sudu i sređivanje papira u Katastru iznosi do 100 €.

Godišnji porez na imovinu varira u granicama od 0,08% - 0,8% i zavisi od cijene i mjesta na kojem se nalazi objekat. Bankovno kreditiranje je gotovo nemoguće zbog nedovoljne razvijenosti kreditno-finansijskog sistema. Tim manje je moguća otplata na rate, ako se stan (ili pak drugo) kupuje direktno kod privatnika (privatne kompanije). Kupovina nekretnina je zakonska osnova za dobijanje ličnih isprava (za strance). Poslije 5 godina strani vlasnik ima pravo da pretenduje za dobijanje crnogorskog državljanstva.

Stranac, fizičko lice može kupiti objekat – stan, kuću sa placem do 500 m2, poslovni prostor i knjižiti se kao vlasnik. Ukoliko fizičko lice kupuje zemlju bez objekta, upisuje se u Katastru kao vanknjižni vlasnik. Pravno lice može kupiti neograničenu površinu zemljišta i knjižiti se kao vlasnik.


 


TIM WEB SITE-A 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved