Header Graphic
PITANJA I ODGOVORI > KAKO DO PENZIJE - CPP


 

 


PITANJE

1. Da li osoba kanadskog državljanstva može dobiti državnu kanadsku penziju sa 63 god života?, 2.Kada ostvari pravo na penziju da li može živjeti u drugoj državi i da prima penziju?, 3.Da li penzioner gubi pravo na zdravstveno osiguranje ako živi van Kanade? . J.K.


ODGOVOR

  

1. Pravo na kanadsku radnu penziju (ne staračku) možete ostvariti i prije navršenih 65 godina života, sa 60 godina,
ukoliko ste uplaćivali doprinose u CPP, odnosno, ukoliko ste radili u Kanadi. Zahtjev za penziju trebate da podnesete 11 meseci prije Vašeg datuma početka isplate prve penzije. Znači, ako želite da Vam penzija počinje sa napunjenih 60 godina života, zahtjev za penziju treba da predate mjesec i jedan dan nakon Vašeg 59 rođendana, Ta prijevremena penzija će biti umanjenja za određeni iznos. Na primjer, ako ste počeli da primate penziju sa 60 godine u 2013. godini (znači 60 meseci prije nego što ćete napuniti 65 godina), penzija će biti umanjivana za 0,5 % mjesečno, s time da maksimalna umanjenja ne mogu biti više od 30 %.

2. Jednom kada ostvarite pravo na CPP penziju, Vi možete živjeti van Kanade i primati penziju preko bankovnog računa, bez ikakvih ograničenja.  

3. Da bi zadržali pravo na Zdravstveno Osiguranje, Vi morate biti prisutni u Kanadi najmanje 153 dana u roku od godinu dana, odnosno, možete biti odstutni 212 dana. Ukoliko ste van Kanade više od 212 dana godišnje, automatski gubite pravo na Zdravstveno osiguranje

TIM WEB SITE-A 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved