Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IX > Povodom Dana Državnosti SAD


6 Jul 2006


  PRIJATELJSTVO ZANAVIJEK - FRIENDSHIP FOREVER

 
UVODNO OBRACANJE AUTORA IZLOŽBE GOSPODINA ZORANA B. ZEKOVICA

VLASNIKA FIRME - UNIKAT -

DAME I GOSPODO, POŠTOVANE EKSELENCIJE DIPLOMACKOG HORA U NEZAVISNOJ DRZAVI CRNOJ GORI, POŠTOVANI PRESTAVNICI AMERICKIH I CRNOGORSKIH INSTITUCIJA, POŠTOVANI MINISTRE INOSTRANIH POSLOVA U NEZAVISNOJ DRŽAVI CRNOJ GORI GOSPODINE VLAHOVIC

IMAM OSOBITU CAST DA  VAS SA PAR RIJECI UVEDEN U IZLOŽBU PRIJATELJSTVO ZANAVJEK KOJU SAM KAO  AUTOR   S LJUBAVLJU I POŠTOVANJEM  POSVETIO CRNOGORKAMA I CRNOGORCIMA KOJI  BIJAHU - MISIJONARI NA AMERICKOJ ZEMLJI U POTONJA DVA VIJEKA KOJA SU ZA NAMA.

ONI – CRNOGORKE I CRNOGORCI KOJI SU OSTAVILI SVOJU RODNU GRUDU I POŠLI PUT AMERIKE, DA BI STVORILI SEBI POVOLJNIJE  MATERIJALNE I SOCIJALNE USLOVE ŽIVLJENJA, NIKADA NIJESU PREKIDALI VEZU SA SVOJOM DOMOVINOM.- IAKO DALEKO, BUDRO SU CUVALI NJEN CRNOGORSKI ZAVJET I NJENE IDEALE, A FIZICKIM I DUHOVNIM NAPORIMA STVARALI SU POTPORNE, KULTURNE I NACIJONALNE VEZE  ...I  TIME DRŽALI  NA VISINI IME I UGLED CRNE GORE…

SVOJU LJUBAV I POŠTOVANJE PREMA CRNOGORSKOJ ZEMLJI POKAZIVALI SU U SVIM MOMENTIMA A NJIHOVO  VJECNO UHO I SRCE BILO JE SVAKOG TRENA  OTVORENO ZA SUDBINU  SVOGA KRAJA, SVOJE FAMILIJE, SVOJIH SVETINJA.

U BEZDANIMA DUBOKIH AMERICKIH RUDOKOPA, NA GRADJEVINAMA, NA DOKOVIMA AMERICKIH LUKA U INSTITUCIJAMA, POKAZIVALI SU DA POŠTUJU AMERIKU, DA POŠTUJU RUKU KOJA LJEBA DAJE...

KADA IM JE DOMOVINI CRNOJ GORI ZATREBALA POMOC ,ONI, CRNOGORKE I CRNOGORCI SU IZDAŠNO I S LJUBAVLJU PRUŽALI POMOC U MATERIJALU, ZLATU, DOLARIMA...KRVI.

U VELIKIM PLANETARNIM DOGADJAJIMA - RATOVIMA - U PROŠLOM VIJEKU KOJI JE ZA NAMA CRNOGORCI SU NAPUŠTALI BOGATU AMERIKU  I GINULI ZA IME CRNE GORE ZA IME PRAVDE…

RATOVALI SU, GINULI SU CRNOGORCI I U IME VELIKE PRIJATELJSKE AMERIKE, ISPOD AMERICKOG BARJAKA I UGRADILI SEBE U TEMELJ MODERNE AMERI?KE DEMOKRATIJE.

STOTINE CRNOGORSKIH FAMILIJA DANAS U NEZAVISNOJ DRŽAVI CRNOJ GORI S PONOSOM POMINJU PRIJATELJSKU AMERIKU S RAZLOGOM JER NJIHOVI DJEDOVI, OCEVI, STRICEVI  BRANILI SU CAST  SLOBODNE AMERIKE.

POŠTOVANI - OVA IZLOŽBA JE ANALITICKI STVARANA DA NAS PODSJETI NA LI?NOSTI I DOGA?AJE IZ CRNOGRSKE I AMERICKE PROŠLOSTI, NO, SVAKAKO I DA OBILJEŽI DANAŠNJU PROSLAVU 230 GODINA AMERICKE DRŽAVNOSTI I  O B N O V U  N E Z A V I S N E   D R Ž A V E   C R N E  G O R E   S A   S V O J O M   Z A S T A V O M   N A    I S T    R I V E R U.

NASLOV IZLOZBE – PRIJATELJSTVO ZANAVIJEK - NEKA NAM OSTANE I POSTANE PUTOKAZ,

IMPULS  BUDUCOJ KULTURNOJ, EKONOMSKOJ I POLITICKOJ SARADNJI NEZAVISNE DRŽAVE CRNE GORE I VELIKE PRIJATELJSKE AMERIKE.

NA KRAJU OVE BESJEDE - POŠTOVANI SKUPE - U  MOJE IME - U IME MOJE PORODICE - U IME MOJE FIRME-UNIKAT - VAM SE JOS JEDNOM ZAHVALJUJEM NA OVOM CASNOM CRNOGORSKO - AMERICKOM SKUPU- A SADA JE I VAKAT DA POMENEM DAMU DIREKTORA MUZEJA I GALERIJA - PODGORICE GOSPODJICU DALIBORKU PEJOVIC BEZ KOJE VECERAŠNJA IZLOŽBA NE BI SE DALA NA VIDJENJE…ZA VIDJETI - I NAPOKON DA NAJAVIM MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA U NEZAVISNOJ DRŽAVI CRNOJ GORI GOSPODINA MIODRAGA VLAHOVICA DA OTVORI OVU SKROMNU IZLOZBU…

S POŠTOVANJEM

ZORAN B. ZEKOVIC

 

[Flag of Montenegro]


[Flag of Montenegro]


[Flag of Montenegro]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved