Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IX > Izazovi kojima Crna Gora treba da odgovori


16 Mar 2007


   
Oli Ren, komesar Evropske Unije za proširenje
 

 

 

 

Drago mi je što dolazim u Crnu Goru u trenutku kada ce upravo zemlja uciniti važan korak u svojim odnosima sa EU. Parafiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) izmedju EU i Crne Gore znaci da je Crna Gora uspješno okoncala pregovore o ovom kompleksnom sporazumu. Sljedeci važan korak bice formalno potpisivanje. Htio bih da cestitam liderima i gradjanima Crne Gore na ovom važnom dostignucu.

SSP predvidja uspostavljanje zone slobodne trgovine i jacanje veza izmedju EU i Crne Gore uvodjenjem standarda EU i širenjem dijaloga i saradnje. Uvjeren sam da ce SSP obezbijediti stabilan okvir, pogodan za dalji ekonomski, politicki i institucionalni razvoj u Crnoj Gori.

SSP je kapija ka statusu kandidata, pod uslovom da se Sporazum pravilno primijeni. U ovoj jednacini bitan je zdrav i pouzdan administrativni kapacitet. Zato Evropska unija i dalje naglašava važnost da Crna Gora nastavi da unapredjuje svoje pravne, politicke i administrativne kapacitete.

Ima i drugih izazova kojima Crna Gora treba da odgovori. Ocekuje se da ova zemlja usvoji novi ustav najširim mogucim politickim konsenzusom u skladu sa evropskim standardima. Još jedan važan zadatak je i izgradnja novih institucija na državnom nivou nakon nezavisnosti i jacanje postojecih institucija.

 

 

Ocekujemo da reforme u pravosudju intenziviraju borbu protiv kriminala i ojacaju vladavinu prava u Crnoj Gori. Trebalo bi da Crna Gora sagleda posljednju rundu proširenja EU i vidi koliko je znacajno da reforma pravosudja pocne što je moguce ranije u procesu evropskih integracija. Komisija ce sve pomnije pratiti kako funkcioniše pravosudni sistem i da li on poštuje osnovne principe nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti.

Funkcionisanje pravosudja i vladavina prava su važni za evropske integracije. Oni su od jednako vitalnog znacaja za ljude u Crnoj Gori i njihov svakod-nevni život. Pravosudje treba da služi interesima gradjana efikasno i nezavisno i da stvara stabilan ambijent koji privlaci investitore, doprinose?i rastu privrede.

Dok pokrece dalju reformu pravosudja, Crna Gora bi trebalo da ima na umu ovu evropsku dimeziju. Da bi reforma pravosudja bila uspješna i dobro primijenjena, Crnoj Gori treba jasan plan, široka podrška na politickom i profesionalnom nivou kao i opredjeljenje neophodnih resursa.

Pozdravljam akcioni plan Vlade za primjenu zahtjeva EU; sa zadovoljstvom ocekujem da vidim konkretne rezultate. EU je spremna da pomogne Crnoj Gori politicki i finansijski. Svake godine opredjeljujemo oko 30 miliona eura za pomoc Crnoj Gori.

Finansijska pomoc je samo znak snažne privrženosti EU evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Obnavljajuci konsenzus o proširenju, lideri EU su na najvišem nivou ponovo jasno potvrdili ovu privrženost u decembru 2006. Evropska perspektiva i postepena integracija u Evropsku uniju ima kljucnu ulogu da pomogne da se odgovori na sadašnje izazove i pronadju rješenja za preostale probleme u skladu sa evropskim standardima. To potom pomaže da se poveca prosperitet i promoviše privredni razvoj.

Jugoistocna Evropa ulazi u period intenzivirane regionalne saradnje, zasnovane na inicijativi i privrženosti zemalja u regionu, jacanjem Procesa saradnje u Jugoistocnoj Evropi i formiranje Regionalnog savjeta za saradnju. Crna Gora samo što nije postala 11. država ucesnica Procesa saradnje u Jugoistocnoj Evropi i ocekujemo da ona nastavi da se aktivno i konstruktivno angažuje u regionu.

Sporazum o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi, potpisan decembra 2006, trebalo bi da uskoro postane potpuno operativan, dalje doprinoseci ekonomskoj saradnji i poboljšanom ambijentu za strane investicije. Ugovor o energetskoj zajednici i Sporazum o evropskom zajednickom avijacionom podrucju treba u potpunosti primijeniti i ostvariti ocekivane rezultate na zajednicku korist svih.

Komisija je privržena i poboljšanju direktnih kontakata izmedju ljudi iz EU i regiona. Trenutno pregovaramo o sporazumima o lakšem izdavanju viza i readmisiji. Uvjereni smo da ce oni biti brzo završeni, a da ce sporazumi - ukljucujuci i onaj sa Crnom Gorom o lakšem dobijanju viza - stupiti na snagu do kraja godine. To ce olakšati i ubrzati postupak izdavanja viza za sve koji putuju u EU. Uslovi za studente i mlade ljude bice još povoljniji. Radimo i na povecavanju broja stipendija i ucesnika u razmjeni mladih kako bi osigurali da se mladim ljudima u regionu pruži fer šansa da bolje upoznaju EU.

Što se mene tice, radujem se što cu bolje upoznati Crnu Goru i njene reformske planove tokom posjete Podgorici.

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved