Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - VIII > Ekskluzivno sa Cetinja za web site


25 Mar 2007


      

 PRVA CRNOGORSKA DRŽAVNA KASA

 

 

 

 


29.III 1952.godine, Crnogorski um XX vijeka Milovan Djilas, zapisa i osta zapisano:
 
....Apsolutna istina ( to jest-saznavanje konacnih zakona materijalnog svijeta ) može se jedino shvatiti kao stalno kretanje ljudskog uma ka njoj; jer  je saznavanje u prirodi ljudskog uma, a mora da se dogadja i razvija usljed stalnog kretanja društva naprijed ( tu spadaju, razumije se, i nauka i kultura ); to je  b e s k r a j a n  
p r o c e s   p o b i j a nj a   s t a r i h   i   o t k r i v a nj a   n o v i h   r e l a t i v n i h   i s t i n a ( apsolutnih samo za onda kada su otkrevene), to je protivrecno kretanje mišljenja, saznavanja. U procesu razvitka, ako se tako moze reci, m a t e r i j a sve više - preko ljudskog mozga - s a m a   s e b e   s a z n a j e...
 
Poštovani,
 
 ...promisljajuci kako da zapocnem-istovremeno gledaju ci se u ( crnogorsko ogledalce ), ovo moje javljanje,svakako držeci se gore navedenog vidjenja crnogorskog uma, zapoceo bih ovu moju kratku besjedu u  o t k r i v a nj u ( istinitih artifakata)...(apsolutnih samo za onda kada su otkrivene), a tice se istine o prvoj državnoj kasi na Crnogorskoj zemlji...
 
Kada je crnogorski gospodar, vladika, pjesnik...genije Petar II Petrovic Njegoš bitisao po zemlji  Mletaka ( perijod 1837. godine ), kupijo je tamo prvu državnu kasu, u kojoj je trebalo da smjesti i osigura 11.631 forint
i 2 krajcera koje dobi 16. avgusta 1837. godine, za srecu i dobrobit crnogorskog naroda od bracke slovenske drzave Rusije...
 
Za prvog blagajnika, postavijo je svoga sekretara Dimitriju Milakovica, kome je postavijo i instrukcije koje su prestavljale prvi crnogorski zakon o državnom racunovodstvu.
 
Svi državni blagajnici u kasnijem perijodu služili su se sa istom kasom, koja je visoka 65 santimetara, a široka 60 i teška 86 kilograma. Kasa je izradjena od kovanog gvoždja i šbrava),je u obliku udubljene elipse i dug je 15 santimetara i tezijo je 180grama, a drugi (donji), kljuc za donju bravu izradjen je u obliku srca, duzžne 16.5santimetara, a tezijo je 160grama.
 
Istinita artifakta su zapisala (osta zapisano), da jedan od potonjih blagajnika, Radoje Roganovic, imao je obicaj da pored revolvera uvijek nosi kljuceve od kase za pasom, kao vanjski znak casti...
 
Posšani,
 
Danas se ova stara (istinita drzavna kasa iz IXX vijeka), nalazi u Njegoševom muzeju -Biljardi-, na Cetinju...( zakljucana -bez kljuceva), jer i da su se kljucevi od prve crnogorske kase sacuvali možda bi i prica o prvoj državnoj kasi bila i potpunija...ovako ispade da se u potonjem vijeku nije ni mnogo pricalo-pisalo o njoj a kamoli  o izgledu i tezži kljuceva...
 
Na kraju, koristeci licne esnafske arhive, Poštovani - prezentovacu po prvi put ( u zadnjih 100godina), izgled prve crnogorske kase sa kljucevima...no i svakako bijo bih zahvalan da ako koji istoricar Njegošolog (ako makar nešto zna ), (više), da se oglasi jer moja firma -UNIKAT- a svakako i FONDACIJA ZA OCUVANJE I RAZVOJ KULTURNOG NASLJEDJA-BASTINE CRNE GORE-EAST RIVER-MONTENEGRO..koja se osnova prijed mjesec dana odlucija je da uradi prototip edukativnog suvenira kase- (koja bi se koristila), za crnogorsku djecu (valja ih od malena uciti), da štede...(ako to može velika Amerika sa 300 000 000 milijona žitelja)- dako mogne i Crna Gora sa nepuno 700 000 celjadi...
 
p.s.Nadaju ci se da pojedini ministri, bankari, ideolozi, istoricari, prosvjetari, (da ne zaboravim akademike), koji danas bitišu na crnogorskoj zemlji -ce znati...ako nista drugo no da se razlikuju od predhodnih jer i placeni su od ( novca crnogorskog naroda), da pored titula i plemstva ponesto i nauce-posete celjad Crne Gore( valja se i radi crnogorskog potomstva), jer i kako zapisa a osta zapisano:
 
...U PROCESU RAZVITKA, AKO SE TAKO MOZE RECI,  M A T E R I J A   SVE VIŠE - PREKO LJUDSKOG MOZGA -  S A M A   S E B E    S A Z N A J E...
 
S Poštovanjem
 


Zoran B. Zekovic
, Cetinje - Montenegro

 

OSNIVAC I PREDSJEDNIK FONDACIJE "EAST RIVER-MONTENEGRO" I VLASNIK FIRME "UNIKAT"
FOUNDER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF "EAST RIVER-MONTENEGRO"FOUNDATION and OWNER OF "UNIKAT"
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved