Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - VIII > Otkrivena prevara - pismo sa Cetinja


19 Apr 2007

 

      

 FALCIFIKAT U IME CRNOGORSKE NACIJE - NARODA

 

 

 

 


Izolovanje nacije, bez obzira na to da li ga vrši neki unutrašnji ili spoljni faktor, za savremeni  stupanj razvitka isto je tako reakcionarno kao i njihovo ugnjetavanje. Kod nas, posebno, ta izolacija se prije svega ispoljava u oblasti kulture, narocito u nacinu kako se tretira naciionalno i kulturna istorija,
dakle baš u onoj oblasti u kojoj su nacije najžilavije i u kojoj ce najduže zadržati svoju samobitnost. Svako gušenje i potiskivanje u toj oblasti-svejedno da li ga vrši neka druga nacija (odnosno-klasa,
kasta te nacije), ili neki centralizovani ''iznadnacionalni'' birokratcki aparat-reakcionarno je, jer ometa normalni, prirodni proces ....
zapisa Crnogorski um XX vijeka Milovan Djilas, 1951.godina.
 
Poštovani,
 
...prodje 56.godina od gore datog vidjenja Crnogorskog uma - licnosti XX vijeka Milovana Djilasa...bilo je pokušaja ( prirodnih procesa casnih pojedinaca - celjadi), na Crnogorskoj zemlji da se sacuva (što se moglo sacuvati), od rijeci izolacija - istina ( normalnih prirodnih procesa), šta je istina a šta falcifikat.
 
Da se nabraja - piše, sublimira šta je istina a šta laž - šta je  falcifikat, a sve u ime CRNOGORSKE NACIJE-NARODA trebalo bi dosta vremena; dosta papira, jer Poštovani lagalo se u ime vlast i za vlast, lagalo se u ime stranog korita, poganilo se sve što je Crnogorsko.
 
O razlozima, zašto se od 1954.godine radilo na izolovanju Crnogorske nacije, izolociji Crnogorske kulture i baštine, ne želim da poganim ovaj list papira - jer da ih stavim - pomenem  sa Crnogorskim umom Djidom ( bilo bi previše za njih), a da ih posjetim da nebijaše - da se nerodi Crnogorac XX vijeka- Djilas svi oni i ja zajedno sa njima-danas bi nosili kapu od koje uši ne zebu ( casnu srpskosrbijansku Šajkacu)...a država bi nam se zvala država Srbija a svi mi bi bitisali u  27 regiji.
 
Poštovani,
 
...ovaj put bih Vam prezentovao falcifikat sa kojim se dice oni što ih placa Crnogorski narod...falcifikat koji se zove: SABLJA KRALJA MILUTINA  a što je najzalosnije nalazi se u dvoru despota Nikole...nalazi se na Crnogorskom Cetinju...nalazi se na Crnogorskoj zemlji, a  još uz to prezentuje se svijetu ( turistima sa citave planete), kao orginal ...
 
p.s. valja se znati da ja licno ne prezirem one što podmecu falcifikate u tamo njihovo ime - nekog projekta...ali neshvatljivo je da danas, 2007.godina,,ama baš niko ne rece - ne napisa (makar radi svoje djece), par redaka, par istina samobitnosti, šta je falcifikat a šta je istina, jer sigurno to im svijet ne bi zamjerijo a nebi sigurno ni Primas...
 


Zoran B. Zekovic
, Cetinje - Montenegro

 

OSNIVAC I PREDSJEDNIK FONDACIJE "EAST RIVER-MONTENEGRO" I VLASNIK FIRME "UNIKAT"
FOUNDER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF "EAST RIVER-MONTENEGRO"FOUNDATION and OWNER OF "UNIKAT"
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved