Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - VIII > In memoriam - Jelena Manja Radulovic-Vulic


19 Aug 2007

 

 
Poštovani,

U Subotu
, 18. VIII 2007. u Podgorici je preminula poštovana Profesorka Manja Radulovic - Vulic, muzikolog, osnivac (1980. godine) i redovni profesor Muzicke Akademije na Cetinju, vanredni clan Crnogorske Akademije Nauka i Umjetnosti.

Za njenoga života znacajno je obogacen muzicki život Crne Gore, obogacena mužicka scena. Osnovala je Muzicku akademiju, prvo u Podgorici koja je kasnije preseljena (1996.) na Cetinju. Odgojila je sve dosadasnje generacije studenata od kojih su mnogi postali veoma poznata imena u svojim strukama u zemlji i svijetu. Crna Gora je znacajno obogacena njenim istraživanjem veoma starih spisa iz XI i XII vijeka, nastalih u tadasnjem Kotoru, koji su ove godine u saradnji sa "Muzickim Centrom Crne Gore" i Fondacijom "Ars et  Musica Antiqua", ciji sam ja Osnivac i Predsjednik, ozvuceni na CD-u i predstavljeni Crnogorskoj javnosti. Autor je mnogih knjiga i spisa iz oblasti muzike i etnomuzikologije iz kojih se izdvaja kapitalno djelo "Istorija Crnogorske Muzike" u dva toma.
 
Profesorka Manja Radulovic - Vulic bit ce sahranjena u Ponedjeljak, 20. VIII 2007. na Cepurcima u Podgorici. U nastavku, navodim Vam njenu cjelokupnu biografiju sa sajta CANU-a

 
 

 

 

 
 

 

Jelena Manja Radulovic-Vulic rodjena je 29. aprila 1936. godine na Cetinju, gdje je završila osnovnu i nižu muzicku školu, kao i gimnaziju. Srednju muzicku Školu završila je (vanredno) u Titogradu.  Diplomira je na Filološkom fakultetu u Beogradu (Katedra za francuski jezik i književnost) 1961. godine, kao i na Muzickoj akademiji, takodje u Beogradu. Kao stipendist Francuske vlade usavršavala je klavir u Parizu u klasi prof. Vladimira Perlemutera, a srednjevjekovnu muziku na Muzikološkom institutu pri Sorboni. U Parizu  je nastupala kao pijanista u sali Cortot, u Jugoslovenskom kulturnom centru i u dvorani Alijanse France-Yugoslavie.

 
Po povratku iz Pariza bila je urednik muzickog programa Radio-Titograda (1967-1974). Za ciklus  od deset emisija o Frederiku Šopenu dobila je Nagradu 19. decembar. Radila je kao honorarni profesor u srednjoj muzickoj školi, bavi se muzickom kritikom i publicistikom, jedan je od osnivacca organizacije Muzicke omladine Crne Gore (1972). Njene tri ucenice laureati su velikog jugoslovenskog takmicenja Muzicke omladine održanog u Beogradu 1973. godine.


Godine 1974. godine osnivac je muzickog programa Televizije Titograd i njen prvi muzicki urednik. Za emisiju  Tragom jedne pjesnikinje  (Vagner -  Matilda Vesendonk) dobija prvu nagradu na takmicenju jugoslovenskih tv centara na Bledu.  Njenu emisiju sa francuskim violoncelistom Andre Navarom iz 1979. preuzela  je iste godine ORTF, kao i nekoliko  drugih evropskih tv kuca. Povremeno  je nastupala kao solista ili klavirski saradnik.


Godine 1980. jedan je od osnivaca Muzicke akademije u  Titogradu i njen dugogodišnji dekan, na kojoj prvo u zvanju vanrednog, a od 1988. godine u zvanju redovnog profesora  vodi predmete Muzicki oblici i Istorija muzike. U to vrijeme samostalno realizuje više razlicitih projekata, medju kojima je i projekat za japanski JEC-Fond, vrednovan 1973. sa jedanaest miliona japanskih jena, cime je kompletirana oprema Muzicke akademije. Godine 1986. imenovana je za predsjednika  Odbora za muzicku umjetnost CANU, a od 1998. šef je tada osnovane Katedre za postdiplomski studij  na Muzickoj akademiji koja od 1996. djeluje na Cetinju.


Autor je oko sedamdeset jedinica u Leksikonu jugoslovenske muzike (JLZ, 1983), više  jedinica u Enciklopediji Jugoslavije  (JLZ, 1984), kao i recenzija i predgovora za knjige, udžbenike, leksikone  i fono edicije. Ucestvovala je na brojnim simpozijumima i naucnim skupovima. U jugoslovenskom casopisu Zvuk, u Glasniku Odjeljenja umjetnosti Crnogorske akademije nauka i umjetnosti,  ili Godišnjaku CANU, zbornicima sa naucnih skupova, reviji Ovdje, casopisima Fragment, Ars, Gest ili u dnevnoj štampi objavila je više od dvjesta studija, eseja, prikaza, kao i tekstova iz oblasti  muzicke kritike i esejistike. Njen do sada najznacajniji rad jeste dvotomna studija Drevne muzicke kulture Crne Gore - izdanje  Univerziteta  Crne Gore i Muzicke akademije na Cetinju (Cetinje 2002).


Dobitnik  je nagrade Oktoih (1974), Povelje  Saveza udruženja  muzickih pedagoga Jugoslavije (1984), Plakete Univerziteta Crne Gore (1994), Trinaestojulske nagrade  (1981) i dr.


Bila je predsjednik Zajednice jugoslovenskih  muzickih akademija, Saveza udruženja  muzickih umjetnika Jugoslavije, Udruženja muzickih pedagoga Crne Gore, Udruženja muzickih umjetnika Crne Gore, clan  je Matice crnogorske, Crnogorskog PEN-centra, kao i pocasni clan Saveza udruženja muzickih pedagoga Jugoslavije, Crnogorskog narodnog pozorišta i dr.


Za vanrednog clana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabrana je 12. decembra 2003. godine.

Smatram da bi bilo veoma znacajno objaviti ovu tužnu vijest preko Vašeg sajta, jer je pokojna profesorka imala dosta poznanstava širom svijeta, a pomocu www.montenegro-canada.com dosta ljudi ce biti blagovremeno obaviješteno. Ja cu u narednim danima izdati jedan tekst na Vašem sajtu o pok. profesorki jer sam bio njen veliki prijatelj i saradnik na mnogim projektima

Srdacno,

Ivan S. Vukcevic

Fondacija "Ars et Musica Antiqua - Montenegro"


 

 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved