Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - VIII > Ambasador Vlahovic sa Crnogorcima u Torontu


27 Oct 2007


 

POSJETA AMBASADORA CRNE GORE ZA KANADU
CRNOGORSKOM KULTURNOM DRUŠTVU U TORONTU

 


 


 


 

                  [Flag of Montenegro]


Novoimenovani Ambasador Crne Gore za Kanadu, g. Miodrag Vlahovic posjetio je Crnogorsko Kulturno Društvo u Torontu, 26. Oktobra 2007.g. Sastanak sa clanovima Uprave
i Senata Društva je protekao u razgovoru o najnovijim dešavanjima u Crnoj Gori, mogucnosti otvaranja Crnogorskog Kulturnog Centra u Torontu, kao i pitanjima funcionisanja Odbora Društva, kao što je Crkveni Odbor.

 
 
  

 

U svom uvodnom obracanju prisutnima, Ambasador Vlahovice je posebno istakao znacaj usvajanja prvog Ustava nezavisne države Crne Gore. Takodje, naglašeno je da je i Društvo zadovoljno usvojenim Ustavom, prije svega što su njime zašticeni - crnogorska nacija, crnogorski jezik i crnogorski simboli.

 

Ambasador Vlahovice je posebno istakao važnost ulaska Crne Gore u evropske i svjetske integacije, pri cemu je do sada Crna Gora pokazala dobre rezultate.


 
 


Crnogorsko Kulturno Društvo je pokrenulo inicijativu o otvaranju Crnogorskog Kulturnog Centra, koji bi bio važan centra naših iseljenika, ali i znacajna adresa i države Crne Gore. Postoje realne šanse da se to i desi u skorijoj buducnosti - zakljucak je sa sastanka Clanova Uprave i Senata Društva sa Ambasadorom Vlahovicem.

 

 
 


Predstavnik Crkvenog Odbora Crnogorske Pravoslavne Crkve u Torontu, gdjica Anita Barjaktarevic je upoznala prisutne sa pismom Njegove Svjetosti, Mitropolita CPC, Mihaila o potrebi inteziviranja rada Crkvenog Odbora koji djeluje u okviru Društva.

 

 
 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved