Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - VI > POVRATAK SLOVA U NAŠEM JEZIKU - OBNOVLJENO


22 Jun 2008

  
 WEB SITE VRĆE U PRAVOPIS ZABORAVLJENA SLOVA CRNOGORSKOG JEZIKA


 

 OŽIVIMO CRNOGORSKI JEZIK  


 NAČINIMO NAJVEĆI RJEČNIK CRNOGORSKIH RIJEČI I IZRAZA DO SADA Ś  ś  Ź  źU tekstovima koji śljede, web portal će promovisati i pisanje slova crnogorskog jezika koja još nijesu u pravopisu istog, ali su glasovno prisutni. Ova slova su već iźljegla u knjigama koja je objavio Dr. Vojislav Nikčević, ali nijesu do sada bila prisutna na crnogorskijem web stranicama ili u medijima.

Trebaće puno vremena, a opštenito našeg truda, da se vratimo našem jeziku, starim izrazima, orginalno crnogorskijem.


Ovom prilikom neke riječi ćemo navesti i započeti našu borbu za očuvanje jezika. Pokušavaćemo izbjegavati posuđenice koliko je to moguće, jer je naš jezik obilovao mnoštvom orginalnijeh izraza.


imenice: preśednik, śekira, lima, krivda, kain, dusa, tmuša, lijes, lama, putijer, jeka, miśćelo, brondzin, urivak, gravalje, pinjata, konata, banak, deka, škanj, kamarin, kotula, stolovača, ožeg, mašice, sač, škatula, šalpa, špag, ogar, cijeđ, jeina, štica, sapatnik, sopernik, lubarda, kudelja, ljesa, zgrada ( nije građevinski objekat ), baun, iščupak, pojata, pržina, śedok, razvale, razura, riječanje, luča, koštanj, ruga, mjed, jarošt, čislo, nožice, kufijerta, petar ( nije ime ), ckvrna, gramata, hrtenica, dne, očalin, drača, teća, tica, izba, krupa, teno, tjeskota, trupina, ljutac, ljučevina, vlaka, stima, rapa, ponjava, podina, čajina,  čoek, peške, parapet, śenokos, pjev, sakup, varevina, guvno,  izvanjac, božjak, cijuk, cjepač, javje, zbiće, fiska, maragun, acal, argat, jav,  badanj, banak, krtola, kučak, bječva, bogatun, navlaštito, uvor,  sijerak, gvardija, grun, zviježđe, šiljeg, sić, dekica, prenje, kuneta, šterika, śet, frkun, saket, frnjoka, puce, štramac, utek, tavalja, zađevica, zapt, zvijerac, raka, kotarica, načpolj, zubja, petrusin, ožica, kašeta, plot, takulin, šnala, solijerna, svojta, fis, frčka, koc, aljine, čapra, kiljan, brav, pavrijez, čengele, čkuklja, lastra, raštan, lupež, banda, sičija, fuzda, crevlje, pośeta, čaktar, vjeđa, džanja, strag, pokajanje, baština, plotina, škrinja, pipun, direk, oriz, bizin, špiglo, stud, džupa, teslica, košćela, mamuta, makanja, osjena, kokot, kot, krok, kulje, laznina, nugao, lužina, luka, masak, mješina, pjesna, odsuda, oraj, polom, potoč, pot, okit, otpis, pupulj, Arbanas,  jaspra, bogatun, capa, frmentin, korota, mudrina, pośekotina, ...


glagoli: iźljeći, opsijecati, čepukati, bastati, banuti, trenući, uljeći, fištati, cjelivati, trsiti, bataliti, brečati, ćosati, davijati, doakati, obijediti, obršiti, oburdati, otpagavati, pasati, planuti, prismakati, razjagmiti, razminuti , razurati, rogiti, salećeti, sekati, skučiti, slučiti, survati, panuti, utvarati, pomaljati, milušiti, mrčiti, trijebiti, drobiti, zanijeti, obisti, utuliti, kumiti, ščuliziti, iskati, užditi, uljesti, vardati, propasti, umučati, prešućeti, iźesti, frisnuti, vrnuti, naličiti, zađenuti, odvrvjeti, miljeti, odmiljeti, zaruđeti, śenjati, vrijeći, omatufiti, oditi, driješiti, sjargati, otrsiti, zamandaliti, konačiti, svijati, ucvijeliti,  pošeniti, povrnuti, prepanuti, udijevati, alavertiti, piždriti, obidovati, žlijebiti,  njunjoriti,  žuliti,  čunuti, snijevati,  itati, stužiti, upiriti, zjati, prigati, navrnuti, krepati, šlapnuti, špijati, cotati, klepati, danuti, krivati, obalaverditi, jakati, zadijevati, śesti, priprijeti, krknuti, minuti, ogranuti, odaslati, ožeći, pregnuti, prignati, putiti, arlaukati, čamovati, čunuti, kojevitezati, ..


prilozi i pridjevi: a, goj, lakom, česa, krkna, bezočan, kiśelo, grđi, ozdovud, vas, vazašnji, zajsto, onolikijem, ozad, frk, kvarat, jopet, koji zi, kudijen, ada, dosle, čiti, drukče, čun, bulumenta, čegršt, dośljedno, kalijež, paśi, kam, tušte, svakoji, jadost, iokle, bijelka, bjelutak, njegovojzi, strmotečnost, umimogred, velji, tudijena, er, šesan,  rašta, ere, jopeta, igđe, kade, išta, sustopice, odovud, prede, otole, oli, suštastvo, jedanek, jedaman, odjedaman, okle, neviđelica, navičas, dosim, dotole, lani, svuj, ela, uśljed, odjedared, potonji, škuro, mimosvijet, naizvan, najpošlje, dokle, nako, nuto, dako, barambar, štogoj, amo, uvriježen, ulijeoljen, śkah, posad, šćede, hajte, dijelak, preša, krjepko, krmski, kud gona, lasno, lašlje, napoli, natajno, nuto, ozad, ondena, opeta, odsvuđ, pređe, punan, arbanaški, ani, bagatelan, grđi, kaki, kuj, kiśelo, zera ... 


naredbe: muči

Lična imena: Akso, Ananije, Baćo, Bakoč, Bećo, Bodin, Budo, Diko, Dmitar, Dumelja, Đorđije, Đukan, Đuko, Emilo, Gojak, Gorčilo, Gorčin, Grgur, Gvozen, Ignjatije, Iliko, Isailo, Jagoš, Jakša, Joksim, Jole, Jovaš, Joveta, Kićun, Kiro, Krsto, Komnen, Krcun, Labud, Lakić, Leka, Luka, Markiša, Mašut, Mašan, Mijat, Mihajilo, Mikonja, Mikosav, Mikota, Miladin, Milašin, Mileta, Milo, Milonja, Milun, Miloje, Miomir, Momir, Mojaš, Mrkonja, Mrkota, Mujo, Najdan, Nikač, Nikča, Novo, Njegoš, Obren, Orle, Panto, Pejo, Peko, Perko, Periša, Perovan, Peśa, Petko, Petrašin, Predivoje, Prele, Puniša, Radan, Radosav, Radoš, Rako, Ristan, Sekula, Sekule, Simon, Stijepo, Štracimir, Šako, Šakota, Šaleta, Śćepan, Šoro, Špiro, Šujo, Šuto, Tomaš, Trifun, Trivun, Turo, Velisav, Vasilj, Veliša, Vešo, Vidak, Vicko, Vidoje, Vojin, Vučeta, Vukale, Vukojica, Vukota, Vuksan, Vulaš, Vuleta, Zaharije, Zarija, Zaro, Zejo, Zeko, Zelen, Ziroje, Zrno, Žarija, Žarko, Živko...


Ajkuna, Bojana, Borka, Bosa, Bula, Cmiljana, Čedomila, Ćana, Ćetna, Danojla, Draginja, Dušna, Đekna, Đurđa, Gara, Gina, Gorana, Gorde, Gorka, Gospava, Grana, Granica, Groja, Grozdana, Ilosava, Ikonija, Janica, Jela, Joka, Julka, Kića, Kosara, Koviljka, Krstinja, Marta, Milosava, Miluša, Miruna, Miojka, Novka, Mladija, Mitra, Pejka, Pelivanka, Perka, Petrana, Poleksija, Raduša, Raka, Rosa, Sinđa, Solumija, Velika, Velinka, Vida, Vidna, Vidra, Vidosava, Savna, Manja, Zagorka, Zorka, Zorna...


 TIM WEB SITE-A


pozivamo sve vas da nam se priključite u oživljavanju jezika naših predaka. Šaljite priloge na e-mail montenegro-canada@rogers.com  

 


 
 


 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved