Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > 9999-te godine


19 Nov 2008


 

  ONI TO MOGU   

 
 

.." Put od slave i gospodstva do bijede bijo je vrlo kratak" - Milovan Đilas
 

 


...1884.g., obnovi se " Balkanska Carica". Laza Kostić, urednik "Glasa Crnogorca", dobi ulogu vojvode Lala. Simo Matavulj postade Ibrahim-beg, a ostali Lipovac, Pavlović Tomaš ostaše u starim ulogama. Stručnjak ministarstva finansija Špiro Ognjenović, iako skroz naskroz diletant, komponova muziku za " Balkansku Caricu ". Nije bilo loše. Naime, publika je uživala u pjevaniji,*kompilaciji* iz raznih talijanskih opera i kanconeta. Špiro je čak i svoju ulogu, Đorđa Crnojevića *cipan-cijelu* stavijo u note!

Slatko i zdravo su se Crnogorci smijali! A to je, ocijeni knjaz Nikola, dobro, jasta! Održa se prestava u novoj postavi. Svi dvorjani bijahu prisutni, knjaz u prvom redu, dvorana dupke puna.

Kad se na scenu pojavi Laza Kostić u širokim crnogorskim gaćama, nastade delirijum. Knjaz Nikola poče jako da lupa sabljom po podu, članovi knjaževske familije zapljeskaše, a narod u dvorani stade da aklamira:

" Živio Lazo ! Živio Lazo ! Živ nam bio dovijeka, Lazo !..." - osta zapisano da na Cetinju se rađaju kompozitori.Poštovani,

 
...koristeći svoje arhive, dozvolite da Vam prezentujem po prvi put (da se zna)...nekoliko artifakata koji kazuju da i u vrijeme oslobodilačkih ratova protiv velikog Otomanskog carstva Crna Gora je imala kulturno i muzičko prosvjećenje..a svakako i veliku podršku pojedinih Jevropskih država.
 
p.s. interesantan podatak, da za prvu prestavu (muzičku) - trošak je bio nekoliko priganica i ako se šta imalo popiti (bilo je vode iz cetinjskih bunara), jer vodovod je na Cetinje došao 18. oktobra 1891. godine...no i da ne zaboravim, da ovima koji su danas zabrinuti za Cetinje, i kulturu i baštinu grada starijeh od Amerike - njima bih predložijo da postanu dilitanti poput prvog kompozitora Spira Ognjenovića, pa da na samo njihov način pokažu čeljadima (žiteljima) Cetinja, pa i dalje, da ne pripadaju bjelaško-zelenaskoj zobnici politikanstva...i da pokažu da Cetinje može bez "njihovog" sevapa i njihove "pameti".


Ovo i morah reći-napisat, jer dovoljno sam dugo na Crnogorskom Cetinju pa i ponešto naučih - kako se oni brinu za Cetinje i u ime Cetinja, a da li će im se za njihovu "brigu" skandirati(aklamirat) poput Laze Kostića - možda oni đe to pricekati do 9999-te godine... ako je sačekaju.


 ZORAN B. ZEKOVIĆ 

 
  


 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved