Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > AMERICKO NACIONALNO BLAGO


26 Nov 2008


    DOLLARS  - Zoran B. Zeković  
 Poštovani,


...u korespondenciji sa "moćnom" damom Amerike - damom koja poštuje istoriju i budućnost svoje države - definitivno dođoh do spoznaje da nijesam pogriješio kada sam 1998. godine u časopisu Trend (asocijacija sporta, informacija i kulture), u Feljtonu "ZAČARANI KRUG CRNOGORSKE NOTAFILIJE", pomenuo jednog od inicijatora i osnivača Prve Centralne Banke U.S.A. Aleksandra Hamiltona koji 1773.g. reče i osta zapisano: "Gospodo, jedan od ključnih mjerila jedne države je novac, ne svakakvi, već novac koji ce služiti Americi"
 

 

Povod ovog gore napisanog - no i ovog što naumih nastaviti mi dade ponovni *povratak* valute (USA Dollars), na tron valuta svijeta....

 
 

Fakat je da postoji nečija naknadna pamet koji neće razumjeti razlog moga *veselja* i prijateljstva prema svemu što je normalno, prijateljstvu prema S.A.D-ma...svakako i prema pasiji-nauci koja se zove i piše Notafilija, jer sama kompleksnost sakupljanja papirnog novca (Banknota), crnogorskoj državi  kojoj pripadam, i prijateljske Amerike, nije samo kako bi naš crnogorski narod rekao (profit)-već kulturno bogastvo država, i bogastvo koje itekako, pored Filatelije (sakupljanje postanskih maraka ), nam kazuje i priča kako se živjelo i stvaralo u potonja 2-va vijeka koja su za nama.

 

 


 

Pošto ovaj put, Poštovani, ću se zadržati na SEGMENTU AMERIČKOG NACIONALNOG BLAGA koji se nalazi na crnogorskoj zemlji i državi, (lične kolekcije ), dozvolite da Vam prezentujem segment Američke Notafilije koji makar za mene kazuje veličinu promišljenog projekta papirnog novca(Banknote Dollars).
 
 
 Bez zle namjere ime i prezime *moćne* dame SAD-va, za sada nijesam u mogućnosti da Vam prezentujem - s razlogom očekivanja - 27. XI 2008., a sto se tiče Banknote (orginala) 1 000 000 Dollars za sada ću se zadovoljit i ovom (copy) (izrađeno u USA ), jer i pomnogi koji imaju podosta novca  teško ce ikad doći do vjerodostojne Banknote na kojoj je lik  22 predsjednika Sjedinjenih Američkih Država- Grover Klivlend ( Stephen Grover Cleveland ), s razlogom jer ovo što se prezentuje je prijateljstvo; pasija i nauka koja se piše Notafilija...a uz šve to mora se biti član IBNS (International Bank Note Society).

 
 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved