Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > Pitanja crnogorskijeh iseljenika u SAD i Kanadi


27 Jan 2009

 


                       PITANJA                          

  • Poštovani, molio bih vas za informaciju u vezi dobijanja CG državljanstva. Moja majka je rođena u Herceg-Novom 1918. g. i nakon njene smrti naslijedio sam kuću u Tivtu 1993. Kao BiH izbjeglica boravio sam u Tivtu 2 godine, nakon čega sam došao u Kanadu sa porodicom. Aplicirao za Yu (tadašnje) državljanstvo 1997.g. i dokumenti su, navodno, izgubljeni tokom bombardovanja Srbije 1999. Na koji način mogu aplicirati za CG državljanstvo i koji dokumenti su potrebni, te đe to učiniti? Trenutno, cijela porodica ima kanadsko državljanstvo, ali ja želim da nastavim porodičnu tradiciju i budem CG državljanin?

  • Planiram da idem za Crnu Goru u Aprilu. Da li mogu ođe u USA da zamijenim pasoš (imam SRJ) za novi crnogorski i da li moram da dolazim u Washington D.C ili New York, s obzirom da nema konzulat u Čikagu? Ili to jednostavno moram uraditi u Crnoj Gori?

  • Želio bih vas pitati da li imate ikakave informacija da li mi koji živimo vani u Sjedinjenim Američkim Državama možemo dobiti crnogorske dokumente, ako već imamo crnogorsko državljanstvo?

  • Interesuje me procedura ovjere dokumenata za pravni postupak u Crnoj Gori. Ja sada živim u Kanadi i potrebno je da pošaljem ovjerene kopije dokumenata zajedno sa ovlašćenjem.

                     ODGOVOR                      
 


Ovaj web potal je dobio više desetina pisama našijeh iseljenika iz Sjedinjenijeh Američkijeh Država i Kanade u kojima se traže odgovori na gore postavljenja pitanja - većinom o tome đe se mogu izvaditi crnogorski dokumenti, potvrda o državljanstvu i dr.

Ovom prilikom želimo da obavijestimo sve naše pośetioce da je jedina i najbolja adresa za sve ove zahtjeve:

  CRNOGORSKI GENERALNI KONZULAT

ADRESA:  801 Second Avenue, 7th Floor, New York, NY, 10017  
 
TELEFON: 1 212 661 5400
 
FAX:           1 212 661 5466
 
Prema dosadašnjijem saznanjima, Crnogorski Genaralni Konzulat je veoma predusretljiv i na usluzi svijem našijem iseljenicima, a takođe svi zahtjevi se rješavaju sa najvećom pažnjom i u razumnom vremenskom intervalu predviđenom procedurom.

Želimo napomenuti da se, van granica Crne Gore, samo u Konzulatu Crne Gore u Njujorku i Konzulatu CG u Frankfurtu može podnijeti zahtjev za novi crnogorski pasoš i isti se podići nakon njegovog odobravanja. U konzulatu se morate pojaviti lično i prilikom pośete potrebno je dati biometrijske podatke.

Za pasoš je potrebno da se prilože sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje iz matične knjige rođenih
2. Uvjerenje o crnogorskom državljanstu
3. Potvrdu izdatu od Ministarstva Inostranih Poslova Crne Gore da osoba, podnosilac zahtjeva za pasoš, boravi u inostranstvu.
 
O ostalijem zahtjevima najbolje je direknto kontaktirati Konzulat. Mi Vam preporučujemo kontakt putem telefona.
 
Na čelu konzulata u Njujorku je g. Branko Milić sa kojim je ovaj web portal imao vrlo korektnu i korisnu saradnju do sada.
 
 

 


 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved