Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO


3 Feb 2009

  

 WEB SITE ANALIZIRA CRNOGORSKI ZAKON O DRŽAVLJANSTVU - STICANJE PRIJEMOM 

 


Državljanstvo je poseban pravni odnos, trajan po svom karakteru, koji postoji između države i pojedinca (odnosno njezinog državljanina). Na osnovi postojanja državljanstva kao specifičnog pravnog odnosa (specifičnog zbog toga što je to odnos između fizičke i suverene države), nastaju određena prava, ali i obaveze, kako na strani države, tako i na strani pojedinca.

Sticanjem državljanstva pojedinac ostvaruje jedno pravo koje je posebno i specifično u odnosu na ostale građane - a to je PRAVO GLASANJA NA IZBORIMA

 

Ovijeh dana bili smo u prilici da čujemo da se u Crnoj Gori počeo masovno primjenjivati član 12. Crnogorskog Zakona o Državljanstvu. Više ličnosti iz svijeta i sa prostora bivše Jugoslavije je dobilo crnogorsko državljanstvo po osnovu Zasluge i Dobra za Crnu Goru ( Gordana Đurović, Dragan Džajić, Milena Dravić, Dragan Nikolić, Frederik Paulsen, Ahmed Khader, Goran Nikolić, Fatos Bećiraj, Danilo Popivoda, Mirko Blažević, Vladimiru Goluboviću, Dragiša Blagojevic, Danilo Blaško, Branko Kažanegra, Merima Njegomir, Omar Kuk, Andreas Nikolaidis, Sonja Mugoša, Tatjana Ivanova, Ređina de Dominikinis, Vladimir Todorović, Nenad Stevović i drugi.  U članu 12. se kaže:

 

Punoljetno lice čiji prijem u crnogorsko državljanstvo je od posebnog značaja za državni, naučni, privredni, kulturni, ekonomski, sportski i drugi interes Crne Gore može, izuzetno, steći crnogorsko državljanstvo PRIJEMOM, I AKO NE ISPUNJAVA USLOVE IZ ČLANA 8 OVOG ZAKONA. O prijemu odlučuje Ministarstvo Inostanih Poslova i Javne Uprave uz mišljenje organa uprave nadležnog za oblast iz stava 1 ovog člana.

 

Ođe ćemo posebno istaći rečenicu da osoba koja stiče po ovom osnovu crnogorsko državljanstvo ne mora da ispunjava ni jedan uslov iz člana 8. ovog zakona

 

Član 8. Zakona glasi:

 

Crnogorsko državljanstvo prijemom može steći lice, u skladu sa interesima Crne Gore, koje je podnijelo zahtjev i ispunjava sljedeće uslove da:

 

1) je navršilo 18. godina života

2) ima otpust iz državljanstva druge države

3) u Crnoj Gori zakonito i neprekidno boravi 10 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo

4) u Crnoj Gori ima obezbiježen smještaj i stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu u socijalnu sigurnost

5) u Crnoj Gori i drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu  zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude

6) ima znanje crnogorskog jezika u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju

7) ne postoje smetnje iz razloga bezbijednosti i odbrane Crne Gore

8) je izmirilo dospjele poreske i druge zakonske obaveze

 

Iz gore objavljenog da se zaključiti da je član 12. Zakona pravno manjkav, jer stavlja van snage SVE odredbe člana 8., a posebno odredbe pod brojem 5. i brojem 7. Praksa u zakonima drugih država je da se posebno naglase odredbe nekog člana koje ne bi smjele biti anulirane u procesu DAVANJA DRŽAVLJANSTVA PO OSNOVU PRIJEMA U DRŽAVLJANSTVO ZASLUGOM

 

Takođe, u Članu 30. ovog Zakona se kaže.

 

Punoljetno lice primljeno u crnogorsko državljanstvo daje svečanu izjavu. Sadržinu i način davanja izjave utvrđuje Vlada

 

Do sada, javnost Crne Gore nije bila u prilici da pročita koja je to svečana izjava koja se daje prilikom sticanja crnogorskog državljanstva, đe se odvija ceremonija i pred kojim predstavnicima države se daje svečana izjava? Druge države su to veoma precizno regulisale.

Želimo da napomenemo da diskreciono pravo da se državljanstvo Crne Gore dodijeli nekome ima Ministarstvo Unutrašnjih Poslova i Javne Uprave, odnosno, personalno, g. Jusuf Kalamperović, u skladu sa Zakonom o Državljanstvu.

 

Na našijem fotografijama je prikazan trenutak davanja svečane izjave prilikom dobijanja Kanadskog Državljanstva. Ceremonija se održava pod pokroviteljstvom MInistarstva za Državljanstvo Kanade i nosioci državljanstva daju svečanu izjavu ( u našem žargonu - daju zakletvu), tako što svi ponavljaju riječi ispred državnih službenika. Na zidu se nalazi grb Kanade, a sa bande kanadska zastava.
Sticanje državljanstva je svečani čin i traje više ura. Nakon davanja svečane izjave o vjernosti Kanadi, tako što svi ponavljaju riječi svečane izjave, intonira se kanadska himna. Poželjno je da svi pristuni znaju riječi himne i da ih izgovaraju. Nakon toga, skoro svi se i fotografišu sa povjerenikom države, držeći Državljanstvo u ruci.

 Na donjem snimku, web site je ekskluzivno snimio trenutak intoniranja himne, nakon svečane izjave, u jednom od državnih zdanja u Kanadi, Decembra.
 
TIM WEB SITE-A

 


 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved