Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > 1200 godina Svetog Tripuna


8 Feb 2009


SVETI TRIPUN I GRAD KOTOR


 

 Tradicije su dobre samo onda kad ljudi nijesu njihovi robovi - Milovan Đilas

 

U Kotoru je u Neđelju, 05. Februara 2009. godine, održana vanjska proslava Svetoga Tripuna, ove godine uz posebne počasti povodom jubileja 1200 godina od dolaska moći ovoga sveca u Kotor. Nakon ceremonijala, u bazilici-katedrali Svetoga Tripuna je odražana svečana Pontifikalna misa, koju je služio kardinal Bozanić, a potom je gradskim ulicama prošla procesija koju su po tradiciji ispred hrama Svetog Nikole pozdravili predstavnici pravoslavne crkve u Kotoru.

Mošti Svetoga Tripuna po tradiciji su nosili članovi Bokeljske mornarice.

O samom činu prenošenja moštiju Svetog Tripuna ne postoje neki pouzdani dokumenti, već samo legenda koja kaže da pomorci iz Male Azije nijesu namjeravali da sa svojim brodom ulaze u Bokokotorski zaliv. Zbog oluje brod je, međutim, morao uploviti u Kotor, što se tumačilo željom tog mučenika da uđe i ostane u Kotoru. Nakon izvjesnog vremena, brod je namjeravao da izađe iz Boke, ali opet nijesu mogli zbog vjetrova, što se opet tumačilo kao želja mučenika da ostane ovdje”. Tada je na scenu stupa bogati Kotoranin- Andreacie Saracen, koji otkupljuje mošti sveca, gradi prvu crkvu u kojoj će one biti izložene. Govori se da su sa broda mornari tijelo nosili do grada i, kada su došli na današnji trg ispred katedrale Svetog Tripuna, odjednom nijesu mogli više da ga pomjere, što se smatralo da je pokazao želju da se upravo tu, na tom mjestu sagradi crkva, što je Andreacie i učinio.

Veliki kameni sarkofag Andreacisa danas se nalazi u dnu katedrale Svetog Tripuna, sa desne strane, a na njemu pise da je podigao sarkofag da se u njemu sahrane on i njegova žena Marija.U doba kada je moderna država preuzela sve funkcije koje su ranije imale zanatlijske bratovštine, vjekovna memorijalna organizacija pod savremenim imenom Bokeljska mornarica i danas održava tradicije, nastupajući sa glavnim odredom u tradicionalnoj nošnji, sa starinskim oružjem, i igra svoje kolo sa elementima srednjovjekovne simbolike, prilikom proslave zaštitnika Kotora svetog Tripuna 3. februara, a u novije doba i na dan (26. jun) kada je 1463. god. mornarica proglasila svoj Statut.Osim toga, Bokeljska mornarica se bavi i izučavanjem pomorske prošlosti i tradicija, učestvuje na okruglim stolovima i raznim tribinama, i održava veze sa sličnim organizacijama i pomorskim školama i fakultetima u Crnoj Gori i svijetu.

Januara 2009. godine Papa Benedikt XVI uzdikao je Kotorsku Katedralu Svetog Tripuna na rang Papinske Bazilike  

Propratni tekst od našeg saradnika


 


Poštovani,
 
... prelistavajući pojedine lične kolekcije, dođoh do spoznaje - viđeti se valja - ovaj segment istine koji pripada crnogorskoj istorijografiji i tradiciji, a koji Vam, ovaj put đelim prezentovati.

Pored lične pasije, otkupljivanjem - sakupljanjem crnogorskih artifakata koji se nalaze van muzejskih postavki, fakat je a i pomalo čudno da pomnogi tradicijonalni *robovi*, koji su bili zaduženi za kulturu i baštinu Crne Gore, nijesu imali istraživačku  nacijonalnu *nit* da i ovo, što Vam ovaj put prezentujem, nađe mjesto u pomnogim crnogorskim istinama
 
ZORAN B. ZEKOVIĆ, CETINJE


 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved