Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > CRNOGORSKA ŠTEDNJA


22 Feb 2009

 

    1929 - 2009   KOLAPS EKONOMIJE I ŠTEDNJA
        
Wall Street Journal, October 11 1929.

Da počnem, dakle...znao je da kaže najveći crnogorski um XX vijeka Milovan Đilas..

Poštovani,
 
... da ne bi gubili dragocjeno vrijeme ovaj put, bih ponudijo svoj esnaf  u učestovanju jubileja 80-et godina ( 24-29 oktobra 1929.g. ), kada se desi *edukativni* veliki  krah na američkoj zemlji, a zatim i na planeti.

 
Pošto viđu da nijesam sam u ovom *jubileju*, posebno bih pozdravijo viđenje čeljadeta- potpredsjednika Vlade i ministra finansija  Mr. Igora Lukšića, koji edukativno reče i izreče, da počinje *CRNOGORSKA ŠTEDNJA*...

 
Fakat je da će neko reći *prikasni Lukšić*, sa datom izjavom o štednji, iako se ja ne bi složijo sa tim viđenjem, znajući kako je zavrsijo veliki Đido zbog takvih *edukativno hrabrih* izjava pedesetih godina prošlog vijeka. Ova IZJAVA Poštovanog Mr. Igora Lukšića je i hrabra i za respekt, i lično što se mene i moje porodice tiče ta rečena-napisana IZJAVA ima moju podršku, i ne zato što rece jedan potpresjednik crnogorske Vlade vec i vakat je bijo da se pomnogim *dvokapićima* kaže kako i moja malenkost razumje rečeno:
 
*POČNITE NEŠTO KORISNO RADIT ( STEĐET ) ZA CRNOGORSKO POTOMSTVO...ALI MORATE ZNATI DA CRNOGORSKA DRŽAVA NIJE KRAVA MUZARA DA VAM PLAĆA VAŠE VIĐENJE, VAŠ NERAD I TAMO VAŠA  IZIGRAVANJA PATRIOTIZMA, A TO ŠTO STE UZELI, AKO JE PREVIŠE, MORA ĆETE   VRATITI, JER DEFINITIVNO  VLADA CRNE GORE   NEĆE   DOZVOLITI DA NEKI *DVOKAPIĆ* UGROZI TRUD ONIH  KOJI  SU  BEZ  INTERESA  UČESTOVALI  U  *CRNOGORSKOJ MISIJI*  POVRATKA  DRŽAVE  CRNE GORE  SA SVOJOM ZASTAVOM NA EAST RIVER*.

 
A da li će se ovo malo rečeno nekom sviđeti ili ne, ipak dobro bi bilo da i putem ovog sajta objavi  se film o brodu sa kojim je putovala jedna crnogorska dama za grad New York ( SAD ), putovala da vidi svoga domaćina koji je radijo po rudnicima zlata u Arizoni. A uz to, ovaj film govori kako se nečijim nemarom može ugrozit, pa čak, i velika Amerika. A ovim našim *dvokapićima* koji misle da se može voziti  ROLS-ROJS bez rizika njima može posluziti ovaj film kao dobro edukativno štivo:

100$
WILL BUY THIS CAR
MUST HAVE CASH
LOST ALL ON THE STOCK MARKET

 
Poštovani,

... 
ove fotografije (razglednice) brodova sa kojim su putovali pojedina crnogorska čeljad put proleterske Amerike su privatno vlasnistvo, a posebno bih izdvojio brod R.M.S.BERENGARIA sa kojim je putovala i jedna crnogorska dama, koja je kao vanjski znak, pored svoje crnogorske kape, donijela iz Amerike par šešira ..toga vremena koji su se nosili na američkoj zemlji.

 


                                                                    ZORAN B. ZEKOVIĆ
 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved