Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > KONKURS ZA DRUŠTVA ISELJENIKA


27 Feb 2009

  

 CENTAR SA ISELJENIKE CRNE GORE  KONKURS ZA ISELJENIČKA DRUŠTVA 




Centar za iseljenike Crne Gore u skladu sa članom 64. Zakona o društvenim djelatnostima (»Sl. list SRCG«, br. 19/90, 6/91, 27/91, 21/95), članom 3. Odluke o osnivanju Centra za iseljenike (Sl.list RCG, br. 15/02), i članom 8. Statuta Centra za iseljenike, objavljuje

K O N K U R S
za dodjelu sredstava iseljeničkim organizacijama  u 2009. godini
 

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulture i obrazovanja, kao i projekata iz redovne djelatnosti iseljeničkih organizacija u 2009. godini, a naročito za:

  • očuvanje crnogorskog jezika i kulture u iseljeničkim sredinama,
  • jačanje i bolje organizovanje iseljeništva i poboljšanje veza izmedju crnogorskih iseljenika i matične zemlje Crne Gore
  • njegovanje i promociju kulturnih i drugih vrijednosti Crne Gore u iseljeničkim sredinama
  • informisanje crnogorskih gradjana i iseljenika o zbivanjima u Crnoj Gori
  • naučna istraživanja o crnogorskom iseljeništvu
  • iniciranje i jačanje kulturne, ekonomske, naučne i druge saradnje Crne Gore sa zemljama u kojima djeluju iseljeničke organizacije
  • podršku i zaštitu pravnog i političkog položaja crnogorske nacionalne manjine u zemlji prijema.

I

Konkurs se  raspisuje na ukupnu sumu od 20.000,00 eura.
Finansiraće se do 50% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta.
Visina odobrenih sredstava po projektu zavisiće od broja prijavljenih i odobrenih projekata.

II

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana pravna lica - organizacije iseljenika i  građana Crne Gore koji žive u inostranstvu.
Pravo učešća na konkursu nemaju fizička lica i privredni subjekti.
Svaki predlagač ima pravo da konkuriše sa najviše 1 (jednim) projektom.

III

Prijava na konkurs za sufinansiranje projekata podnose se na posebnom obrascu koji se dobija u Centru za iseljenike (ul.Novaka Miloševa bb, 81000 Podgorica) ili na web stranici www.dijasporacg.me  


Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

  • Dokaz o pravnom statusu podnosioca projekta

Opciono (ukoliko nema dovoljno prostora u prijavi):

  • detaljan opis projekta (sadržaj, učesnici, ciljevi, ciljne grupe, opravdanost u skladu sa ciljevima zadatim konkursom, korisnici rezultata, vrijeme i mjesto realizacije projekta...)
  • budžet projekta sa jasno definisanim izvorima finansiranja i iznosom sredstava koji se traži od Centra za iseljenike

IV

Rok za podnošenje prijava je 31.03.2009.godine.
Prijava sa potrebnom dokumentacijom, sa naznakom «Prijava na konkurs» podnosi se neposredno ili poštom na adresu: Centar za iseljenike, ul Novaka Miloševa bb (zgrada ZOP-a), 81000 Podgorica.
Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje.
Predata dokumentacija ostaje trajno u arhivi Centra za iseljenike i ne vraća se podnosiocima.

Centar za iseljenike će na predlog stručne komisije donijeti odluku o sufinansiranju projekata u roku od 15 dana od zaključenja konkursa.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj web stranici Centra za iseljenike www.dijasporacg.me  
Odobrena sredstva biće uplaćena u skladu sa odredbama ugovora o medjusobnim pravima koji će Centar za iseljenike i korisnik sredstava potpisati u roku od 15 dana od donošenja odluke o sufinansiranju projekata.


Preuzmite prijavu ( PDF format, Microsoft Word format )

 

 


 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved