Header Graphic
REKLAME I OGLASI > BASTON KRALJA NIKOLE


17 Jul 2009

 

  EKSKLUZIVNE PRODAJE NA NAŠEM WEB PORTALU  


                     "GLUVA PUŠKA" KRALJA NIKOLE I PETROVIĆA NJEGOŠA

  Kontakt: Prof. Ljubica Gilić - Vučković +381 11 318 24 06/ 07 
ili +381 63 199 2162/ 343 686U mojoj porodici se, još od odlaska Kralja Nikole Petrovića iz Crne Gore, čuva jedan redak primerak iz zbirke kraljevog oružja, štap – puška. Njega je mom stricu, Radivoju Giliću, građevinskom preduzimaču iz Peći (izgradio je put kroz Rugovsku klisuru kao i Beli most), poklonila tetka njegove supruge, dvorska dama na dvoru Kralja Nikole  (Njeno ime je bilo Miśa, sa mekim “s”, a gospođa Anđa Kapičić je našla u spisku dvorskih dama, u dokumentima Muzeja). Pored štapa, tetka je poklonila i burmuticu knjeginje Milene, koja je za vreme II  Svetskog Rata  zamenjena za brašno, kao i knigu “Đela Kralja Nikole” iz 1910.g., koja je sačuvana u našoj porodičnoj biblioteci.

 

Štap je jednostavan i elegantan. Metalna cev je duga 77 cm, a ceo štap 95 cm. Na vrhu se nalazi zatvarač koji se skida. Njime se povlači okidač na dršci. Drška je od roga i odvija se da se u cev umetne metak. Okida se laganim dodirom prsta. Pucanj se ne čuje i odatle potice naziv “gluva puška”. (Neosporno je da i danas, pravim znalcima, oružje sa prigušivačem predstavlja “izazov“, a šta je predstavljalo pre 90 godina nema potrebe da se komentarise!)

 

Porodica je 1961. godine ponudila štap Muzeju na Cetinju. Tadašnji upravnik Muzeja, gospodin Risto Dragićević, kontaktirao je u to vreme još žive svedoke, te nema sumnje u autentičnost predmeta. Ali, zbog nedostatka finansijskih sredstava baston nije otkupljen. 

Pre desetak godina ponovo smo ga ponudili Muzeju, koji i pored  želje da ga poseduje, ni tada nije uspeo da obezbedi sredstva.

               


U međuvremenu, iskrsle su takve porodične potrebe da ovaj baston – karabin ponovo nudim na prodaju.

Verujem da postoji određen krug ljudi kojima  bi zaista značilo i bilo interesantno da takav raritet imaju za sebe ili su materijalno situirani toliko da mogu da ga otkupe za Muzej ili potomke porodice Petrović.

 

                                       
              Prof. Ljubica Gilić - Vučković +381 11 318 24 06/ 07 
ili  +381 63 199 2162/ 343 686

 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved