Header Graphic
CRNOGORSKA DIJASPORA/ THE MONTENEGRIN DIASPORA > MADJARSKA


 

   HUNGARY  


 


 
CRNOGORSKO-MAĐARSKO DRUŠTVO «VLADIKA DANILO», BUDIMPEŠTA
VLADIKA DANILO MAGYAR -MONTENEGROI BARATI TARSASAG

Adresa: Budapest 1137
Radnoti Miklos u.38. II. em. 10.
Hungary
Tel: 363 09402856
Predsjednik: Vesko Kraljević
E-mail: vladikadanilo.hu@gmail.com

 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved