Header Graphic
CRNOGORSKA DIJASPORA/ THE MONTENEGRIN DIASPORA > SRBIJA


 

 
  

CRNOGORSKI KULTURNI CENTAR BEOGRADA

Adresa: Gospodar Jovanova 23, Stari grad, Beograd
Predsjednik UO: Vuk Vukmirović
E-mail: cg.kultura.bg@gmail.com


CRNOGORSKA NACIONALNA ZAJEDNICA
BEOGRAD

Adresa: Ćirila i Metodija br.2
Predsjednik: Mirko Zečević
E-mail: cnzbg@sbb.rs


UDRUŽENJE CRNOGORACA SRBIJE
«KRSTAŠ»


Adresa: Maršala Tita 40, 24322 Lovćenac, Vojvodina, Srbija
Predsjednik: Nenad Stevović
E-mail: krstas.cg@gmail.com
Web: www.krstas.rs


UDRUŽENJE CRNOGORACA VOJVODINE

Adresa: Bul.Despote Stefana 16
Novi Sad 21000, Vojvodina
Predsjednik: Milenko Perović


CRNOGORSKO KULTURNO-INFORMATIVNI
CENTAR, KRUŠČIĆ


Adresa: Njegoševa 188, Kruščić 25225, Vojvodina
Predsjednik: Slobodan B. Medojević
E-mail: slobodan.medojevic@gmail.com


ZAVIČAJNO UDRUŽENJE PIVLJANA
"BAJO PIVLJANIN" KULA

Predsjednik: Slobodan Balandžić
E-mail: zavicajnoudruzenjepivljana@gmail.com


UDRUŽENJE CRNOGORACA OPŠTINE KULA

Adresa: Đure Strugara 54, Kula
Predsjednik: Slobodan Balandžić
E-mail: ucgkula@gmail.com


KUD «DURMITOR», KULA

Adresa: Maršala Tita 230. (Mj.zajednica Gornji Grad), Kula, Srbija
Predsjednik: Milovan Vuković
E-mail: kud.durmitor@gmail.com
Web: www.durmitor.org 
 


ZAVIČAJNO UDRUŽENJE ŽUPLJANA, VRBAS

Adresa: M. Tita Br.8, Vrbas, Srbija
Predsjednik: Milan Miličić
E - mail: milanm.ducice@gmail.com
 


CRNOGORSKA ZAJEDNICA PROKUPLJE

Adresa: Ul. Jug Bogdanova 56, Prokuplje, Srbija
Predsjednik: Dušan Žugić,
E - mail: dusanzugic@beotel.net


CRNOGORSKO KULTURNO PROSVJETNO
DRUŠTVO " PRINCEZA KSENIJA "


Adresa: 13 juli 2, 24322, Lovćenac, Vojvodina, Srbija
Predsjednik: Milo Milojko
E-mail: princess.ksenija@gmail.com  


UDRUŽENJE CRNOGORACA BEOGRADA

Adresa: Bulevar Umetnosti 4, Beograd
Predsjednik: Borislav Mrvaljević
E-mail: predsjednik@ucbg.rs
Web: www.ucbg.rs  


"CRNOGORSKO DRUŠTVO LOVĆEN"

Adresa: Maršala Tita 41, 24322 Lovćenac, Srbija
Predsjednik: Željko Kaluđerović
E-mail: cdlovcen@gmail.com  


CRNOGORSKO NACIONALNO VIJEĆE
BEOGRAD


Adresa: Palmotićeva 16 a, Beograd
Predsjednik: Slobodan Jovanović
E-mail: crnogorskonacionalnovijecers@gmail.com


CRNOGORSKO KULTURNO-PROSVJETNO
DRUŠTVO "MONTENEGRINA"


Adresa: Vase Stajića 7, 24000 Subotica
Predsjednik: Snežana Jovović
Е-mail: ckpdmontenegrina@gmail.com 
 


CRNOGORSKO KULTURNO PROSVJETNO
DRUSTVO "NIKOLA I" VRBAS


Adresa: Maršala Tita 5/4, 21460 Vrbas
Predsjednik: Stevan Kozina
E-mail: ckpdvrbas@yahoo.com


UDRUŽENJE CRNOGORACA I PRIJATELJA
CRNE GORE - "MOTENEGRO-NIŠ"


Adresa: Ul. Kestenova br. 2 Niš
Predsjednik: Nikola Nikolic,
E-mail: dusica9@gmail.com


UDRUŽENJE CRNOGORACA SUBOTICE

Adresa: Marije Kiri 8, Subotica
Predsjednik: Vojislav Raičević
Е-mail: udruzenje.cg.su@gmail.com


UDRUŽENJE CRNOGORACA NOVOG SADA

Adresa: Ul. Kosančić Ivana 16, Novi Sad
Predsjednik: Božidar Marković,
Е-mail: ucgnovisad@gmail.com


 NARODNO UDRUŽENJE CRNA GORA

Adresa: Ul. Sime Šolaja 2, Lovćenac, Mali Iđoš, Srbija
Predsjednik: Predrag Pejović
E-mail: narodnoudruzenjecg@gmail.com
Web: http://nucrnagora.org/wp/


UDRUŽENJE PAŠTROVIĆA I PRIJATELJA
PAŠTROVIĆA U BEOGRADU "DROBNI PIJESAK"


Adresa: Birčaninova 15, 11000 Beograd, Srbija
Predsjednik: Prof.dr Pavle Anđus;
E-mail: pandjus@bio.bg.ac.rs 

 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved