Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - V > OTVORENO O CRNOGORSKOJ KRALJEVSKOJ PORODICI - II dio


30 Oct 2009

   
! Web site počinje priču o dinastiji Petrović Njegoš; o nepravdi koja je prema njoj učinjena, ali i o faktima koji su crnogorskoj javnosti do sada bili malo poznati   I DIO ► III DIO ►

  
NJEGOVA VISOST, CRNOGORSKI PRINC NIKOLA DRUGI TRAŽI OD CRNE GORE ISPRAVLJANJE NEPRAVDE PREMA DINASTIJI PETROVIĆ NJEGOŠ

Princ Nikola Petrović-Njegoš kazao je “
Vijestima”, 22. Oktobra 2009. godine,  da očekuje da Vlada Crne Gore ispravi istorijsku nepravdu prema nekadašnjoj gospodarskoj familiji, pokrene inicijativu za zvaničnu rehabilitaciju i otvori pitanje povraćaja imovine.“Ili je velika nepravda nanijeta mojoj porodici i Crna Gora tu istorijsku nepravdu treba da ispravi, ili zvanična Crna Gora smatra da je legitimna bila Podgorička skupština”, rekao je princ Nikola.


               NJEGOVA VISOST, PRINC NIKOLA DRUGI PETROVIĆ NJEGOŠ


na slici, Njegova Visost, Princ Nikola Petrović Njegoš prilikom primanja Ordena od Vojvode Kalabrije, NJegove Visosti Don Karla, na Siciliji, Italija, Februar 2006. godine

Kada je Preśednik tada još Republike Crne Gore, Milo Đukanović imenovao NJ.V. Princa Nikolu Drugog za diplomatskog predstavnika Crne Gore u Parizu, Oktobra 1999. godine, mnogi su to smatrali krupnim zaokretom crnogorskog vrha u odnosu na direktnog nasljednika dinastije Petrović - Francuza, crnogorskog porijekla, arhitekte, koji je time dobio barem djelimičnu satifakciju za nepravdu prema Petrovićima. Naravno, i pored iskazane volje, Princ Nikola Drugi nije crnogorski diplomatski predstavnik u Parizu; odluke Podgoričke Skupštine nijesu nikad ukinute, iako je dio poslanika vladajuće kolacije imao namjeru da to stavi na dnevni red Skupštine Crne Gore.... 

Princ Nikola od svog prvog dolaska u Crnu Goru, šesdesetih godina ( kada je prvi put kročio na teritoriju Crne Gore, istina tada je došao potpuno anonimno - krstareći crnogorskim primorjem i obilazeći i crnogorsku prijestolnicu Cetinje), pa evo sve do današnjih dana, odsijeda, ne u odajama svojih predaka, nego kod svojih prijatelja u Crnoj Gori, ili u hotelu. Crnogorska Vlada mu nudi simboličnu stipendiju: pominjalo se i posredovanje Džona Gvozdenvića Kenedija ( čija uloga je još nejasna ); vrtanje imovine Petrovića niko ne pominje ( kao ni vrtanje imovine hiljadama bivših vlasnika širom Crne Gore); šira crnogorska javnost ni danas mnogo ne zna o ulozi crnogorskog Princa prije i poslije obnove crnogorske nezavisnosti. 

Princ Nikola je prije više od deset godina prenio svoju želju crnogorskim rukovodiocima da se posmrtni ostaci njegovog oca,  crnogorskog nesuđenog Kralja Mihaila, prenesu sa groblja Thais u Crnu Goru, kao što je to urađeno sa ostacima četiri člana Kraljevske Kuće, 1989. godine. Grob Princa Mihaila je dugo godina, a i danas je, vrlo neuređen  i mnogi pośetioci su zapanjeni kada vide da je zarastao u travu, bez valjanog obilježja...
 

na slici, NJegova Visost Princ Nikola Drugi Petrović i NJena Visost Princeza Franc prilikom pośete Crnogorskom Kulturnom Društvu u Torontu, 1991. godine

"Oca sam rijetko viđao sve do njegove bolesti, kada smo brigu vodili o njemu tetka i ja. Otac je o Crnoj Gori rijetko i malo govorio, bila je to za njega bolna tema, bio je bolestan, star, bez novca i daleko... Majka je bila sindikalni aktivista, simpatizer komunista. Rastao sam kao svaki, mali Francuz"- znao je da o svojim roditeljima zbori Princ Nikola Drugi.

Na dan kada je njegov otac, princ Mihailo, sklopio oči, NJ.V. Princ Nikola se još jednom susrio sa srpskim Prijestolonasljednikom NJ.V. Princom Aleksandrom Karađorđevićem koji je došao na službu Princu Mihailu u Srpskoj Crkvi "Sveti Sava", u Parizu, Marta 1986. godine. I pored povremenih susreta i rođačkih veza, N.V. Princ Nikola nije gajio prevelike simpatije prema Karađorđevićima, kao što su to činjeli njegovi preci. Svoje mišljenje o njima najbolje je pokazao 2003. godine, kada je osporio je pravo porodici Karađordević da traži povraćaj imovine koju je ta dinastija imala u Crnoj Gori, navodeći da su zahtjevi Karađorđevica "bezośećajni” i da “sigurno predstavljaju veliki stid za one koji su im dali povjerenje i podršku do sada”.
Ne moze se zaboraviti način na koji je Crnogorska Dinastija Petrović Njegoš, najstarija dinastija na Balkanu, izgubila svoju imovinu i svoja prava. Nijesu komunisti samo izmislili konfiskaciju i  nasilnu detronizaciju, egzil kao i zabranu povratka zauvijek. Sami su Karađorđevici prvo uveli tu praksu na teritoriju bivše Jugoslavije. Karađorđevici su to izmislili za Crnu Goru. Srpski Regent Aleksandar je proćerao svog rođenog đeda, Kralja Nikolu I Petrovića Njegoša, zauvijek”, kazao je princ Nikola, Septembra 2003. godine.


na slici, NJegova Visost Princ Nikola Drugi Petrović Njegoš igra crnogorsko kolo na Susretima iseljenika koji su se održali Oktobra 1998. godine u Čikagu, SAD

Mada je zbog javnog podržavanja procrnogorskih partija devedestih godina, Princ Nikola već bio "označen" kao "političko-nepodobno-obojen", ipak kao najveći grijeh mu se uzima  -  prisustvo liturđiji "medijski žigosane" Crnogorske Pravoslavne Crkve koja je održana u Njegušima, Jula 2000. godine, kao i ranije pokazane simpatije prema obnovljenoj crkvi crnogorskog naroda. Od tog dana, njegovo prisustvo u medijima Crne Gore se svodi na najmanju moguću mjeru..., a pokazana volja da se ispravi nepravda prema Petrovićima, čak i nakon 2006. godine i Referenduma, blijedi sve više, dan za danom...NASTAVAK

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved