Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > DOBRO ZAPAMTI I - NECEŠ SE POKAJAT


26 Aug 2010

 

 
JUNAŠTVO OBRUKA ČOJSTVO, A ČOJSTVO NIKAD JUNAŠTVO 

        
Web site objavljuje prvi put fotografiju trenutka proglašenje Crne Gore Kraljevinom, 28. Avgusta 1910. godine (po novom kalendaru). Na fotografiji se vidi i Žezlo (u kraljevoj desnoj ruci), kojem se gubi svaki trag do današnjeg dana.

Žezlo je jedna od vladarskih insignija monarha. Ima takvu snagu da je njegovo prisustvo moglo mijenjati odsutnog vladara. Žezlo je palica od plemenitog metala optočenog dragim kamenjem i biserima koja je na vrhu najčešće imala dvostruki krst, ponekad i običan krst ili pak ljiljan

                 

Poštovani,

...ovo nešto EKSKLUZIVNOG foto materijala kojeg dajem na viđenje, fakat je da za normalno svako dobronamjerno čeljade kazuje: DOBRO ZAPAMTI - NEĆEŠ SE POKAJAT`
 
p.s.materijal koji dajem na viđenje ovaj put po prvi put da se zna je na neki način i vlasništvo Fondacije East River-MONTEWNEGRO,a ako se neko čojsko čeljade priupita đe se desi i ko dozvoli da se zagubi Žezlo potonjeg Suverena Crne Gore  Nikole I Petrovića-Njegoša, odgovor če te Poštovani naći  i dobiti od pojedinih ambasadora i priučenih političara po Crnoj Gori...
nastavlja se

 


 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved