Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > BRUSSELS


25 Aug 2010

 

 
 U ŚEDIŠTU EVROPSKE UNIJE 


za web site: Radosav Baćko Babić

        

Brisel (fr. Bruxelles, hol. Brussel, nem. Brüssel, engl. Brussels) je glavni i najveći grad Belgije, i nezvanični glavni grad Evropske unije.

Gradska opština Brisela, koja danas obuhvata samo gradsko središte, ima 142.853 stanovnika i površinu od 32 km², dok šire područje Regije glavnog grada ima oko milion stanovnika. Regija je službeno dvojezično područje, a prema nekim podacima među stanovništvom prevladavaju govornici francuskog jezika.

Brisel je śedište dvije od tri središnje institucije Evropske unije: Evropske komisije i Savjeta Evropske unije. Ođe se nalazi i političko śedište NATO-a i Zapadnoevropske unije.

Naziv grada dolazi iz staroholandske složenice Bruocsella, đe riječ „bruoc“ znači močvara, a riječ „sella“ znači dom. Tako da je doslovni prijevod imena grada „dom u močvari“.

Naziv Brisel se danas najčešće koristi kako bi se opisao grad-region čiji je službeni naziv Region glavnog grada Brisela. Sam taj region je podijeljen na 19 opština koje de jure nijesu spojene, kao npr. grad London. Glavna opština u tom regionu se zove Grad Brisel koji se sastoji od strogog centra grada (Pentagon ili Vajfhok) i njegovih urbanih proširenja, kao što je npr. śeverna četvrt Laeken. 18 ostalih opština nalaze se oko centra grada, i zajedno čine urbanu sredinu od preko milion stanovnika i stotinjak četvrti.

Sam grad-region je jedan od tri savezna regiona u Belgiji, uz Flandriju i Valoniju. Izraz Brisel se izvan nacionalnih okvira često koristi kako bi se označile evropske institucije, ponajviše Evropska komisija.

Prema belgijskom ustavu (čl. 194), Grad Brisel je glavni grad Belgije i śedište belgijske savezne vlade. Neslužbeno se naziv grada koristi i kako bi se označilo urbano područje koje se proteže i izvan službenih granica Briselskog regionaKao glavni grad nove države, Brisel je privukao veliki broj stanovnika budući da je bio upravno i industrijsko središte zemlje. Tada u grad pristiže veliki broj francuskih izbjeglica i frankofonog stanovništva sa juga zemlje. Budući da je francuski tada bio jezik dvora i poslovni jezik, grad polako postaje većinski frankofon. Slobodni belgijski univerzitet je osnovan 1834, koji kasnije postaje Slobodni fakultet u Briselu.

U novoj državi grad je dobio na međunarodnoj važnosti, tako da je 1927. ugostio Solvejsku konferenciju i Svjetske izložbe 1935. i 1958. godine. U drugom svjetskom ratu grad je oštećen u nemačkom bombardovanju
 

Grad nakon rata opet doživljava procvat, pogotovo 1960-ih godina. U ovo vrijeme još više raste međunarodna važnost grada, i on praktično postaje glavni grad Evrope. Postaje śedište Evropske ekonomske zajednice 1958, a 1967. NATO-a. Danas je grad śedište više od hiljadu međunarodnih organizacija, i u njemu živi najveći broj diplomata nakon Njujorka.Dana 29. maja 1985. događa se Hejselska tragedija. Tada je poginulo 39 navijača Juventusa i 400 njih ostalo povrijeđeno i ostaće upamćena kao možda najveća fudbalska tragedija svih vremena. Stotine miliona ljudi pratilo je finale Kupa Šampiona između Liverpula i Juventusa kada su navijači Liverpula probili ogradu i prosto sabili Juventusove fanove u ćošak, što je prouzrokovao pad zida od tri metra đe je većina poginula, dok su ostali stradali u obračunima od strane noževa i kamenica, a neki su stradali u sveopštem stampedu.Grad Brisel se nalazi u sredini Belgije, između Flandrijske nizije i Brabantskog platoa, na nadmorskoj visini između 15 i 100 metara. Rijeka protiče kroz grad sa jugozapada ka śeveroistoku, međutim preko nje je u 19. i 20 vijeku izgrađeno mnogo građevina, tako da se ona danas i ne vidi.

Najtopliji mjeseci u Briselu su jul i avgust sa prośekom od 17,5, odnosno 17,3 °C. Najhladniji je januar sa 2,2 °C. Prośečna godišnja temperatura je 9,9 °C 


 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved