Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > IZ FONDACIJE "EAST RIVER MONTENEGRO"


21 Nov 2010

 

 
 PANSLOVENSKE BOJE

 

Panslovenske boje - crvena, plava i bijela - su boje koje se nalaze na zastavama većine slovenskih država i naroda. One simbolizuju zajedničko porijeklo slovenskih naroda. Porijeklo ovih boja je u panslovenskom pokretu koji je nastao u 19. vijeku u Evropi

                      

Sve tri boje na zastavi danas imaju Češka, Slovačka, Rusija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, kao i još desetine regija u Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji..., a kroz istoriju su je imale Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca,  SFRJ i njene četiri republike, Čehoslovačka, Poljska ( za vrijeme Januarskog Ustanka), Ruska Carevina....

                      

Zastava sa panslavenstkim bojama pojavljuje se prvi put u Crnoj Gori nakon 1900. godine. kao knjaževska zastava. Zastava dobija pravougaoni oblik, u odnosu 2:3 sa tri vodoravne trake u bojama crvena-plavetna-bijela. Na središtu se nalazio bijeli dvoglavi orao, orao sa krunom iznad glava, zlatnim žezlom i plavim šarom s krstom. Na prsima štit sa inicijalima NI. Ispod zlatni lav koji hoda u smjeru od koplja prema slobodnoj ivici zastave. Za razliku od drugih naroda koji su koristili plavu traku, traka koja je korišćena u Crnoj Gori je dobila nijansu - plavetna. Zabravo to je bila svjetlija varijanta plave boje.  Riječ plavetno se pojavljuje još u izdanju "Knjiga od zastava" 1882. godine, đe se u jednom pasusu kaže: "Oko crvenog polja ima bijeli okrajak sa zlatnim resama koje barjak ograničavaju. Kite stoje na crveno-plavetno-bijelom držaču vezane ispod zlatnog koplja".

Od Avgusta 1910. godine, ova zastava, sa malim izmjenama na grbu, postaje i državna zastava Kraljevine Crne Gore.  Sve do gušenja Crne Gore kao države 1918. godine. Istina, nastavila je da živi u egzilu sve do 1925. godine kada je zabilježena i njena posljednja pojava. 


   [Socialist Montenegro]


Vaskrsnula je kao zastava SR Crne Gore sa petokrakom u sredini i bila republička zastava od 1945 do 1993. godine, kada je odlukom Skupštine Republike Crne Gore skinuta petokraka i promijenjena nijansa plave boje. Kao takva bila je zastava Republike Crne Gore od 1993.  do 2004. godine, da bi bila zamijenjena zastavom crvene  boje, sa grbom na sredini i zlatnim obrubom.
[Flag of Montenegro 1993-2004]

Dugo vremena je vladalo, a i danas prevladava, neheraldičko ili nestučno veksilološko ( od veksilologija - nauka o zastavama) objašnjenje sličnosti crnogorske trobojke sa trobojkom koju koristi srpski narod. Sličnost crnogorske zastave sa srpskom je korišćena u neviđenim manipulacijama o zajedničkom porijeklu dva naroda, a boje na zastavi  su bile "dokaz za maloumne" da se radi o jednoj zemlji i narodu.

Zašto? Đe je mudrost ili pamet Srba i Crnogoraca: veksilologa (onaj ko proučava zastave, veksilografa (onaj koji iz izrađuje), akademika dviju crnogorskih akademija, političara, crnogorskih rodoljuba?... Zar su tri boje na zastavi iskonski srpski simboli? Zar nijesu - slovenski? Zašto slovački i slovenački  narodi ne promijeniše svoju državnu zastavu koristeći se istom logikom, kao mi - Crnogorci? Pa zar njihove zastave nijesu istih boja i istog rasporeda traka kao - ruska zastava ....


                               

Crnogorska nacionalna nošnja, tradicionalno odijelo Crnogoraca do današnjeg dana, ima sve tri panslovenske boje, poređane na isti način kao na crnogroskoj trobojci: crvena, plavetna, bijela...

                      

Da li je crnogorski narod još jednom izmanipulisan nestučno-političko-zlobno-profitnim objašnjenjima o porijeklu boja crnogorske zastave?

 
 
 
NASTAVAK
 
 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved