Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > POPIS U CRNOJ GORI 2011.


7 Feb 2011

 

 
CRNOGORSKI POPIS - 2011. 

  


POPISNICA  ZA 2011   UPITNIK ZA STAN I DOMAĆINSTVA ZA 2011.
 

Popis stanovništva ili cenzus je proces kojim se dobijaju informacije o svakom pojedinom pripadniku stanovništva određenog područja. Popis se razlikuje od sondaže ili sampliranja pri čemu se podaci dobijaju na temelju statističkog uzorka.

Popis stanovništva je izuzetno važan statistički alat koji koristi država u razne svrhe poput određivanja glasačkog prava, poreza ili ekonomske politike, ali i mnoge druge organizacije kao što su političke stranke i poduzeća u svrhu određivanja vlastite političke, izborne ili marketinške strategije


                                                             SVI DOSADAŠNJI CRNOGORSKI POPISI

Godina

Crnogorci

Srbi

Bošnjaci

Muslimani

Albanci

Hrvati


Jugosloveni
 

1948.

90, 67 %

 1, 87 %

--------

----------

5,15 %

 1, 80 %

---------

1953.

86, 62 %

 3, 30 %

--------

----------

5, 58 %

 2, 34%

1.53 %

1961.

81, 37 %

 2, 99 %

--------

  6,50 %

5, 47 %

 2, 26 %

0, 33 %

1971.

67, 15 %

 7, 46 %

--------

13, 26 %

6, 74 %

 1, 74 %

2, 47 %

1981.

68, 54 %

 3, 3a %

--------

13, 36 %

6, 46 %

 1, 81 %

5, 67 %

1991.

61, 86 %

 9, 34 %

--------

14, 57 %

6, 57 %

 1, 02 %

4, 25 %

2003.

43, 16 %

31, 39 %

7, 78 %

  3, 97

5, 03 %

 1, 10 %

---------

2011.

 

 

 

 

 

 

 

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori u 2011. godini sprovešće se u periodu od 1. do 15. aprila 2011. godine.Ž

          

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, urađen u skladu sa međunarodnim standardima obezbjediće podatke visokog kvaliteta koji su neophodan input u predpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom npr. za izračunavanje indikatora koji imaju uticaja na alokaciju finansijskih sredstava.
Pripreme za popis stanovništva započete su još prije nekoliko godina, aktivnostima na pripremama za sprovođenje Probnog popisa stanovništva. Probni popis je odrađen od 1. do 15. juna 2009. godine, sa ciljem da se testiraju Popisni instrumenti. Dalje aktivnosti, koje su rađene uz podršku eksperta angažovanog preko IPA MB projekta, odnosile su se na usaglašavanje popisnih instrumenata preporukama UN i regulativama EU.

  POPISNICA  ZA 2011    UPITNIK ZA STAN I DOMAĆINSTVA ZA 2011.
      

     
 
 

 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved