Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > ODGOVOR PATRIJARŠIJE


8 Feb 2011

 

 
 ODGOVOR CARIGRADSKE PATRIJARŠIJE  

 
USKORO - Odgovor Carigradske Patrijaršije na pismo koje joj je uputilo američko čeljade, saradnik ovog web portala i član fondacije "East River Montenegro", g. Greg Erickson a tiče se Crnogorske Pravoslavne Crkve.nastavlja se...
 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved