Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - III > JAVOROV LIST I CRNOGORSKI LAV - III


30 Jan 2012

 


 

I dio II dio III dio IV dio V dio VI dio VII dio VIII dio  

 
General Frederick William Elias Burnham 
 

  
Više decenija se nešto krilo od crnogorske čeljadi u Crnoj Gori, Kanadi i Americi. Vjerovatno će se naši dragi pośetioci upitati - kako niko od ovih "velikih" istoričara, akademika i pisaca ne objavi ovu priču i ovu veličanstevnu FILANTROP istinu -jedan od odgovora je: "Mi znamo šta oni znaju"...a ne znaju ništa liše: "sve za vlast i u ime vlasti" ...

Osta zapisano da 50-tih godina prošlog vijeka jedan partiski žbir "krojačeve udbe" iz Belgrada - dođe na Cetinje da traži "NEŠTO",  a tiče se ovog čeljadeta sa slike koja je na stranicama ovog web portala prvi put prezentovana 31. Januara 2009. godine. ...ovi dokumenti sa kojima počinjem prezentaciju VELIKOG PRIJATELJA  naroda Crne Gore i države Crne Gore, Generala Burnham-a, su *mali*- istiniti segmenti CRNOGORSKE ISTORIJE I ISTORIJOGRAFIJE.

Razlog rečenog je da u mom pisanju-prezentovanju segmenta crnogorske istorije-istorijografije nema, a i ne moze biti raznoraznih "FIKCIJA" (pisanje - pričanje priča koje nijesu u potpunosti bazirane na činjenicima i dokumentima), tako da ovu "lekciju" koju vam prezentujem je - velika istina o jednom kanadskom čeljadetu koji bez nekog ličnog interesa sa svojom suprugom Mrs. Anna Burnham, zastupa CRNOGORSKU DRŽAVU  I NAROD CRNE GORE, u vremenima kada se zatiralo sve što je CRNOGORSKO, čeljadetu koji je znao da Crnogorsko Junaštvo je : "da sačuvaš sebe od drugoga", a Čojstvo: "da sačuvaš druge od sebe". 
 
DOKUMENT OBJAVLJEN  U ČASOPISU ROME, Le 1 JUILLET 1922. god., publikovan u GLASU CRNOGORCA, 18. Juna 1922. g.

"Ovih dana bavio se je u Rimu oduševljeni prijatelj Crne Gore i počasni brigadir crnogorske vojske, kanadski pukovnik Burnham, šef kanadske misije za Crnu Goru i Arbaniju. Njegovo ime poznato je po dobru i u posljednjem kutu naše nesrećne domovine, a i u širem svijetu,  jer spada među iskrene borce za pravo i slobodu naroda. Iz Rima je otputovao 6. juna. Na zeljezničkoj stanici pozdravljen je bio od strane Kralj. Vlade, grupe crnogorskih oficira i izbjeglica. Na pozdrav, g. Burnhamje odgovorio: *Borićemo se do kraja; pobjeda je naša*.

Njegova plemenita gospođa, koja je s njim patila muke i izlagala život za spašavanje crnogorskognaroda poslije okupacijeaustriske i za vrijeme srbijanske, vjerno ga je pratila u tim teškim danima. Na njenomlicu ogledaju se umor i muke, što ih je podnijela. Sa suzama praćaše rijecisvojega supruga i oprostilase s našima — riječima: „Živjela Crna Gora!"

Gen. Burnham je sa puta uputio Kralj. Vladi pismo, iz kojeg saopštavamo ovaj dio:

U ime gospodje Anne i moje, želim vam izjaviti našu zahvalnost za sve dobrote ukazane nam od strane vaše i članova Vlade za vrijeme našeg boravka u Rimu, kaogod i za iskrenost ukazanu povodom našeg odlaska od članova crnogorske zajednice, koji su došli na stanicu. Toje jošjedan prsten u lancu, koji nasveže za vašu zemlju.    

Oprastajući se sa blaženopočivšim Kraljem Nikolom u Parizu, on je stavio ruku na srce i rekao je: *Ja žudim za mojim planinama*. Nijesam nikada zaboravio ovaj dirljivi događaj, i *za vrijeme mojih putovanja kroz vasu opustošenu zemlju, potpuno sam osjetio i razumio njegovu žudnju. Srećan će biti dan kad mi mognemo opet šetati kroz čarobne planine Slobodne Crne Gore....
 
Iz Rima, pukoviik Burnham  otputovao je-za Firencu i Bolonju, đe je bio svečano dočekan od Komiteta za Crnu Goru. Između ostalog, bolonjski komitet je priredio u njegovu čast svečano veče u pozorištu „Apolo", kojomprilikom je u Bolonji bila prikazana velika kinematografska drama *Vaskrsenja nebiva bez smrti*, od advokata Vladimira Popovića. Predstavi je prisustvovalo oko 1400 osoba i to isključivo inteligencije; bilo je skoro 50 profesora univerziteta, šef Štaba armije s oficirima, kraljevski komesar Bolonje, znatan broj stranih konzula, predstavnici raznih društava itd. Pukovnik Burnhami gospodja mu bili su burno pozdravljeni i aklamirani od svih prisutnih, a bolonjska štampa posvetila mu je tom prilikom naročite članke.

Iz Bolonje otputovao je za Beč i Berlin, odakle će za Englesku, Kanadu i Sjedinjene Američke Države, u cilju propagande za Crnu Goru.

Pukovnik Burnham, takođe, namjerava stvoriti nove velike fondove za pomoć narodu u Crnoj Gori"
 
Na slici, genaral Burnham u crnogorskoj nošnji i Anna Burnham koja nosi crnogorske medalje čine dobrodošlicu poznatom crnogorskom vajaru Janko Brayovitch-u, koji je došao 1928.g., u Halcyon, Canada.Na slici, dnevna soba generala Burnham-a, zidovi prekriveni slikama i zastavama artifaktima, donesenih iz cijelog svijeta, posebno iz Crne Gore. Kao što se može viđeti na fotografiji, na zidu se nalazi i zastava Kraljevine Crne Gore, koja je donešena iz Crne Gore. Inače, general Burnham je od 1924. godine živio u mjestu Halcyon u Britanskoj Kolumbiji, Kanada.Na slici, izvorište tople vode u mjestu Halcyon u provinciji Britanska Kolumbija, u Kanadi. Nakon odlaska u penziju, kanadski general Burnham, napušta Crnu Goru i kupuje ovaj objekat, 1924. godine. U ovom kući - hotelu živi sa svojom ženom Anom, evocirajuci uspomene na Crnu Goru. Ubrzo, ovo izvorište postaje KUĆA ZDRAVLJA i poznata banja, đe se postižu izvanredni rezultati u liječenju  mnogih bolesti, od nervoze, stresa, pa sve do mišićnih oboljenja, kao i bolesti bubrega i stomaka. General Burnham je izgorio u požaru, koji je zahvatio ovaj objekat, 1955. godine. Kasnije, ovo lječilište je obnovljeno i danas je veoma popularna banja sa toplim izvorima.
 
...Februara mjeseca 1955. godine, u Kanadskom listu "Nelson daily news" - koji je izlazio u NELSONU,  KANADA(publikova se na prvoj stranici veliki natpis) -"General Frederick William Elias Burnham umire u požaru" Fotografija velikog prijatelja države Crne Gore i naroda crnogorskog, koja je tim povodom objavljena, bila je ilustrovana slika generala Burnhama u crnogorskoj narodnoj nošnji, ukrašenoj odlikovanjima.

    

Kako i osta zapisano, na poziv suverena države Crne Gore, Nikole I Petrovića, na Cetinje 1915. godine, dođose F.W.E.Burnham, tada u činu pukovnika, i njegova supruga Anna Burnham i tom prilikom general Burnham je bio unaprijeđen u čin POČASNOG CRNOGORSKOG BRIGADNOG GENERALA i odlikovan DANILOVOM LENTOM PRVOG STEPENA, MEDALJOM ZA HRABROST I ZLATNOM MEDALJOM ZA REVNOST, drugim odlikovanjima bila je odlikovana i supruga Generala Burnhama,  Anna i njegova cjelokupna misija koja bitisaše na poziv Nikole I na Cetinju.
 
Na Cetinje, General Burnham dođe iz Pljevalja, đe je General Burnham bio sef hiruškog odjeljenja u bolnici u Pljevljima....
 
 

 

 tekst objavljen u Nelson Daily News-u, 20. Februara 1955. godine

"Između 7 i osam sati ujutru ( 18. Februara), kada je genaral Barnham pokušao da u hotelskoj kuhinji napuni uljem uljanu peć i da je upali, izbio je požar. Vjeruje se da je general izgubio život pokušavajući da ugasi požar. Kuvar, Tom Jamato, Japanac, nije mogao da spase generala. Ipak, on je pritekao u pomoć i spasao sobaricu Irniju Šrum. Sećom, u hotelu nije bilo gostiju. Požar se proširio tako naglo da je bilo nemoguće spasiti generala. Tom Jumato kaže da je pokušao nekoliko puta da dohvati nesrećnog čovjeka, ali uzalud.

"Halcion", hotel vrelih izvora, sagrađen je na podnožju brda. To je bila četvorospratna bijela zgrada sa velikim holom, trpezarijom, salonima i sa 18 velikih spavaćih soba. Bazeni za kupanje bili su smješteni ispod glavne zgrade.


U Martu 1924. godine upravu hotela "Halcion" preuzeo je novi vlasnik - general Burnham, ljekar, svjetski putnik, humanista i poznati organizator medicinske službe crnogorske vojske u Prvom Svjetskom Ratu. General ima 17 britanskih i inostranih odlikovanja.

 General Burnham se rodio u Piterbaranu (Ontario), kao sin Fridriha i Helene Burnham. Završio je Medicinski Fakultet 1894. godine u Manitobi.

Kada je izbio Prvi Svjetski Rat, on je sa svojom suprugom pošao na Balkan i tamo ponudio svoje ljekarsko znanje. Svoje hiruško iskustvo primijenio je u bolnicama Crne Gore. Godine 1915. bio je šef Hiruškog Odjeljenja bolnice u Pljevljim; 1916. bio je ljekar ambulatnog voza broj 16 na zapadnom frontu; godine 1917. bio je šef Hiruškog Odjeljenja vojne bolnice u Makedoniji; 1918. godine organizovao je fond kanadske vojne bolnice za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju, koji je bio uključen u kanadski Bijeli Krst u svrhu snadbijevanja Balkana svim medicinskim potrebama. Od 1918. do 1920. godine bio je šef kanadske sanitetske misije u Ulcinju, a od 1921. do 1922. godine radio je kao šef kanadske misije u Skadru. 

 Za svoje velike zasluge, general i njegova supruga bili su visoko cijenjeni od naroda Balkanskog Poluostrva. Bronzana bista ovog plemenitog para, koja je bila namijenjena Cetinju, nestala je sada u požaru. 

 General je bio zasut odlikovanjima. Godine 1921. primio je zahvalnost američke Ambasade za pomoć ukazanu američkim građanima u Crnoj Gori. Godine 1922. albanska i italijanska odale su mu priznanje. Godine 1939. primio je od jugoslovenske vlade Albansku spomenicu za usluge koje je pružio srpskoj vojsci pri povlačenu kroz Albaniju. Ukazom je dobio Kraljevsku crnogorsku narodnu nošnju.

Ni u "Halcionu", general Burnham nije prestao da radi kao ljekar i filantrop. Pisao je i mnoge članke o međunarodnim problemima u kojima je odlučno branio prava malih naroda. Bio je član međunarodnog društva mediko-hidrologije, zatim član Hiruškog Udruženja u Bolonji ( Italija), Britanskog ljekarskog Udruženja i član Britanske legije.

 Njegova mnogobrojna odlikovanja i nagrade, i tako isko i skupocjena zbirka antikviteta i slika, izgorjeli su u njegovom nadgrobnom požaru. "

* legenda ispod slike: na ovoj slici, koja je snimljena prije nekoliko godina, vidimo brigadnog generala Barnhama u uniformi crnogorske vojske koju je služio u toku Prvog Svjetskog Rata.

          

Na slici, Halcyon Hot Spring Hotel, koji je bio u vlasništvu kanadskog generala Frederick-a Burnham-a od 1924. godine. Ovaj Hotel je izgorio u požaru 18. Februara 1955. godine. U požaru je nastradao i general Burnham. Tada su u vatri nestale i mnoga odlikovanja, zastave i antikviteti iz Crne Gore. Među izgorelim stvarima bila je i bista generala Burnhama i njegove supruge Ane koja je trebala da bude upućena na Cetinje. Pretpostavlja se da je bistu radio crnogorski vajar Janko Brajović u znak zahvalnosti bračnom paru Burnham koji su mnogo učinjeli za Crnu Goru. Ova informacija je potvđena 23. Septembra 2009. godine, nakon što je naš web portal dobio fotografiju iz privatnih arhiva o postojanju biste.

na slici dolje , kanadski general Frederick Burnham u uniformi 1954. godine, u čast posljednje vožnje parabroda Minto i njegovog kapetana Robert-a Manning-a

Poštovani,
 
...fakat je da mnoge tajne - valjaju se ne znati, neke se neće nikad ni saznati, a neke valja i prezentovati čeljadima da bi se "nešto" istinito znalo...da ne bude ono staro: "reče MI jedan".

Ovo što započeh prezentovati o velikom prijatelju države Crne Gore i naroda crnogorskog Generalu Burnhamu valjalo bi se zavšavati, ne zato što se nema materijala i ne zato što pripada "tajnama", vec nešto se mora ostaviti i za drugu čeljad koji su na raznoraznim "zobnicama"... crnogorskog prosvjećenja.

Imajući tu čast da objavljujem pomnoge istine koje se ne kose sa "tajnama" crnogorske države i nacije, dozvolićete MI da na kraju  prezentujem nešto "skromnog", a istinitog materijala, jer i lični moj esnaf "MAJSTORA"  teško bi dozvolio da pod mojim imenom i prezimenom, ja dolje potpisani, prezentujem ono što ne pripada istini.
 
Pošto pripadam crnogorskim čeljadima, koja razlikuju apsolutne istine od onog što zapisa Albert Camus - da je: "mržnja sama po sebi laž"; na kraju, definitivno bih iskoristio priliku da se za ovo objavljivanje materijala koji se tiče Generala Burnhama, zahvalim jednoj dami iz Canade, imenom i prezimenom Mrs. Rosemarie Parent, koja MI dostavi pojedine tekstove i fotografije, svakako i Mr. Greg-u Erikson-u - američkom čeljadetu koji me uputi "pravim" putem istraživanja o velikim prijateljima Crne Gore, a posebnu zahvalnost dugujem crnogorskom čeljadetu Mr. Zoranu V. Raičeviću -kome nebijaše teško, pa organizova da knjige koje posla Mrs.Parent dođu na Cetinje - mojoj malenkosti, ja dolje potpisani, i Mrs. Jeleni Đurović - direktoru National Library of Montenegro, Cetinje.


                   CRNA GORA U KANADI- Frederick William Burnham     CRNA GORA U KANADI- Frederick William Elias Burham     CRNA GORA U KANADI- Frederick William Elias Burham     CRNA GORA U KANADI- Frederick William Elias Burham

Na gornjim slikama su crnogorska odlikovanja koja su sačuvana u požaru 18. Februara 1955. godine, a u kojem je nastradao general Burnham

p.s. nadajući se da ce pomnogi  uključiti u ISTINU o velikom crnogorskom prijatelju Generalu Burnham-u, bez zle namjere- mogu računat na moje *skromne*arhive, koje ce biti dostupne dobronamjernim čeljadima koji prihvataju kao fakat - Kamijevo viđenje...svakako ako već "i Bog" ne bi trebalo da zna ove edukativne istine - valja se - da ih sazna crnogorsko čeljade koje bitiše na crnogorskoj zemlji.
 
Na slici, poprsje biste kanadskog generala Burnham-a koje je izvajao crnogorski skulptor Janko Brajović. Zbog prilika u Crnoj Gori, ova bista nije nikad poslata na Cetinje, đe je trebala biti postavljena. U požaru, 18. Februara 1955. godine, prema pisanju Nelson Daily News-a, koji je zahvatio objekat Halcyon Hot Springs u Britanskoj Kolumbiji, general Burnham je nastadao, a sa njime i pomenuta bista.                            TESTAMENT KANADSKOG GENERALA FREDERICK-A BURNHAM-A - 05. MART 1952.G.

                                 
                             

 

Ovaj web portal objavljuje 26. Septembra 2009. godine, PRVI PUT, TESTAMENT - posljednju volju i oporuku kanadskog generala Frederick-a Burnham-a, koji je napisan 5. Marta 1952. godine. U testamentu se pominje i Crna Gora. Rečenica glasi: PRIHODI OD NEPOKRETNE IMOVINE ĆE SE, S VREMENA NA VRIJEME, DAVATI HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA ZA SIROMAŠNE, BOLESNE I UCVILJENE U CRNOJ GORI... Ovo je jedinstven slučaj da je jedan stranac, u ovom slučaju Kanađanin, u svom Testamentu pomenuo Crnu Goru i dio svoje imovine zavještao  crnogorskom narodu.
 

 PIŠE: ZORAN B. ZEKOVIĆ * - koji je i vlasnik fotografija i dokumenata 
 *President Foundation for Preservation and Development of Cultural Heritage of Montenegro


 NASTAVAK

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved