Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - III > IZ MOG UGLA


29 Mar 2012

 


       BRANKO ALEKSIĆ ZA WEB SITE: Вања Ћаловић - ОБОРОТНОЈЕ "Л"
                   


Nezadovljni ljudi Crne Gore organizovaše miting protesta u Podgorici, 18. Marta ove 2012. godine. Prvi miting bijaše zvog strujnog računa sa povišicom od sedam procenata. Da vidimo kakav bi ovaj?

Istog dana, 18. Marta u popodnevnim časovima u "Pobjedi" i "Vijestima" štampaše izvještaj sa protesta u slici i riječi. Prvo što sam uočio na jednoj plakati napisanoj Ristovom "ćirgilicom" bijaše izazovno slovo obrnuto L. Pomislih, nedaj Bože da nije ovo miting primitivizma; pročitah sve i još pogledah živu riječ. U potpunosti se podudaraju tekst i živa riječ.

Vidim masu naroda, po mojoj procjeni desetak hiljada i na oko lijepog naroda, ali sa transparentima napisanih i na ćirilici i latinici sa brutalnom sadržinom, izmiješanim i malim i velikim slovima - te mi se slika okrenu u ono najgore - "nepismenost" i "primitivizam".

Do mikrofona dojuri neka Ćalovićka, po izgledu pjevačica i očekujem da će skup pozdraviti sa nekom četničkom pjesmom. Prevarih se. Saslušah je do kraja i nju i ostale govornike koji su se utrkivali ko će više prostatluka iskazati tom primitivnom okupu. Čak i neprijateljski raspoložena crnogorska opozicija ne bi mogla izvesti pojedine scene ili upotrijebiti toliko nečistih riječi. Zabrinu me odsustvo popa Amfija - ko da prekadi i prokune sve aktere crnogorske slobode.

Ovakva vrsta skupova bez Amfija su obično siromašna, pa ne znam da je bio prisutan da li bi se ili ne bi postidio, koji je u tome vrlo čvrst, jer se ničega ne stidi. Bijaše popa đavo odnio nekud u Svetu Goru da posjeti drugog popa "lupeža" koji je neđe sakrio nekih stotinjak miliona eura, pa ne bi li i on nešto šićario a i da lupež ne umre bez njegova odobrenja.

 

U svom ovom primitivizmu najviše me podstakla Čalovićka da se vratim mislima u daleku prošlost, u moje đetinstvo. U mojim đečijim godinama odrasliji ljudi bi mi pričali o ženama i njihovim osobinama mnogo priča, ponajviše kum Lekso, poznati ženskaroš. Lekso je znao reći da postoje tri vrste žena: jedne su milodajke, druge su milokurke i treće alapače. Ove prve dvije grupe su mi bile nekako jasne, ali kakve su to alapače - priupitah?! Kum me ohrabri da njih nema mnogo, ali ako ih na vrijeme ne načepiš čizmom mogu i majmuna od tebe napraviti. Tek mi tada nije ništa bilo jasno. Evo, kada sam odrastao i nanizao dugi niz godina upoznajem tipičan primier alapače i da vidimo je li to pomenuta gospođa Ćali. Sad bi ovđe mogao odigrati veliku ulogu pop Amfi, evo zašto.

Kada bijaše aktuelna Moldavka i Sigurna Ženska Kuća, pop je išao da je hrabri, da je kadi, da joj drži bdenije i molibdenje, da isćeruje đavole iz nje, ali ništa nije pomoglo. Tada Amfi odluči da izučava nauku "Erotika", kako bi više upoznao onaj drugi dio života. Ovako bi Amfi počeo besjedu, ne kao iguman Stefan "od kako sam oči izgubio....", nego - "od kako sam bolje progledao, ja sam više u carstvo svjetovno, bolje vidim, trezvenije mislim.... i tako redom. Ćali, ja imam armiju od pedeset hiljada ljutije popova, naoružanih što ostrim jezikom, što perom i papirom, a Bogami i sa po kojim vatrenim priborom. Borim se čitavog života protiv moje izmišljotinje "brđanske nacije", ali što više navaljujemo osjećamo sve veći otpor, gosp. Ćali. Ovo što si ti udarila po "kraju debljemu", to udara hiljade popova, udara i Boris i njegova vlada, udara i sva ova nedovoljno umna opozicija, troše pare, troše i vrijeme, a ti nemaš ništa da potrošiš; namaš obraz, nemaš ni poštenja, niti imaš ljudskog dostojanstva........

Ti bi Ćali sa tvojom armijom mogla dobiti bitku na Čegru ili Topoli, ali su ti nikakve šanse za Carev Laz, Kruse, Visočicu ili Čevo i Grahovo. Tvoja armija za tvojom dirigentskom palicom ponavlja tvoje riječi: "Milo, lopove, Milo - lopove, Spuž čeka na tebe, dolje vlada, dolje Lukšić" i kad se isprazniste - ostaste bez ijednog argumenta. Takav epilog tebe će proizvesti u osobu sa punim nazivom - delinkventkinja. Opasno je početi sa računom za struju, a završiti zahtjevom za smjenu vlasti na ulici i sa uličarima. Znam da su na tvojoj strani svi zločinci iz boje republike i mnogi strani faktori koji te finansiraju, ali je tvoja armija veliki potrošač duvana, droge i alkohola, tako da si sa njima potrošila sve moralne kvalitete. Tvoji govori liče kao da ti ih je doturao Boris: vulgarni i vrijedljivi. Između tebe i Borisa postoji velika sličnost. Boriz mrzi čitavi ljudski rod (mizantrop), a ti mrziš muški rod. Sa pogleda erotike, ove moje omiljene nauke, ja mogu izvesti zaključak da si ti Čali - hermafrodit. Ti ne možeš nikad biti vladarka zato što ti je svaka riječ izašla iz - gliba.

               

Ova vlast nije rušila prethodnu na ulici nego iznutra. Mnogi od njih, pa i Milo, bili su u vrhuncu partije i odatle su vršili smjene, a ulica je bila maska.

Od svih Petrovića pravi vladari državotvorci bili su Petar Prvi i Knjaz Danilo, a posljednji je dozvolio da mu unište i državu i naciju. Milo i njegova vještina upravljanja obnoviše državu Crnu Goru. Ako ti je, Ćavi, nešto ukrao Milo to su - ropski lanci, ako su ti mili - veži se sama.

Obuzeta nekakvim čudnim mislima, Ćavi se bijaše umirila, i poče se šapatom moliti Bogu prvi put u njenom životu, sve iz straha da je Amfi ne bi prokleo, a Ćavi ne zna da Amfi ne vjeruje u kletve, samo to ponekad čini da bi lakše mlatarao sa neukim narodom. "Nemoj Ćavi računati na moju podršku, jer to nije moj nivo" - i ode Amfi, ostavi alapaču, a i nas da lupamo glavu i pogađamo koji je to njegov nivo.

Vjerni sljedbenik alapačin, nekakav debeli ćelavko, mlad a ćelav - znači pametan, a onako ugojen - podesan da priča o gladi i gladnom narodu, sa sličnom vulgarnošću isto pozva da sruše vlast. Bijaše naučio i nekoliko fraza od "Otpor"-a sa beogradskih ulica.

Njegov ekavski - nisam, mjesto nijesam, predlog - mjesto prijedlog, prelaz, posle, rečnik i td.... govori da nije vrijedno komentara, jedino treba zadužiti Meda, tog doktora opšte prakse, da provjeri kolike su debeljku porcije. Naučio Medo da barata sa novcem, još otkada prima platu od Zemunaca, pa ga zabrinu onih sto miliona koje pominju svi govornici. Medo odmah poče da računa - sto miliona podijeljeno sa brojem stanovnika i dobi - sto pedeset eura po glavi. Žao mu bi što je i računao - pa tako pompezna cifra nestade u narodu. Zaključi da debeljko sa jedinim ili dvojicom partnera to potroši za jedan ručak i reče mu: "Vučiniću, sokole, jedeš vrlo malo, pričaš o gladi vrlo mnogo, a gojiš se - bićeš predmet izučavanja, ti si profitabilan, podoban i skroman i nastavi da gladuješ" - zaključi Dr. Medo.

    

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved