Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - III > VIZA ZA PRIVREMENI BORAVAK U KANADI


16 May 2012

 

 
                                          TURISTIČKA (POŚETILAČKA) VIZA ZA KANADU
                                                          
za građane Crne GoreInformacija za građane Crne Gore: od 16. Maja 2012. godine, Odjeljenje za vize i Imigraciju u Ambasadi Kanade u Srbiji (u Beogradu) je zatvoreno i više neće primati nove molbe. Viza odjeljenje je preseljeno u Ambasadu Kanade u Austriji ( u Beč ).

Nove molbe treba predati lično ili poslati redovnom poštom ili kurirskom službom na sljedeću adresu:

Embassy of Canada
Visa and Immigration Section
Laurenzerberg 2
1010 Vienna
Austria

Uzmite Metro, linije U1 ili U4, i izađite na stanici Schwedenplatz. Možete pogledati i  mapu MAP PDF* (272 KB). Upozoravamo Vas da u ovom dijelu grada imate ograničene  opcije za parkiranje automobila, ukoliko dolazite sa autom.

Ukoliko želite da kontaktirate Odjeljenje viza u Beču:

E-mail: vienn-visa@international.gc.ca
Tel : (43-1) 531-38-3010
Fax : (43-1) 531-38-3911
Web site :
www.kanada.at


Ako želite da pośetite Kanadu, molimo Vas da pročitate ođe navedene informacije.  Set formulara i uputstva za podnošenje molbe za  vizu za privremeni boravak nalaze se na linkovima ispod (formulari su samo na Engleskom jeziku):

_________________________________________________ 

 

USLUGE NAMIJENJENE POŚETIOCIMA CAD $ EURO

Pośetilačka viza

Za jedan ulazak

 75

55

Za više ulazaka

150

110

Maksimalna taksa za porodicu*

* U članove porodice se ubrajaju: Podnosioc molbe + supružnik + izdržavana đeca

400

298

     

PLAĆANJE TAKSE

Takse za obradu molbe su nepovratne.

Pri plaćanju takse, morate pratiti ove instrukcije. U suprotnom, Vaša mollba će biti vraćena bez razmatranja.

INSTRUKCIJE

Građani Crne Gore taksu za sada moglu platiti JEDINO na sljedeći način:

1. DIREKTNA UPLATA (jedino u Eurima) - ukoliko se nalazite u Austriji i lično predajete molbu.

Bank Austria (bilo koja filijala u Austriji)
Platiti keš u Eurima na sljedeći račun 50670 469 901 (bank code 12 000).

2. Ovjereni čekovi ili novčane uputnice (finansijski instrument) u kanadskim dolarima sa TAČNIM iznosom u kanadskim dolarima

 • U gornjoj tabeli pronađite odgovarajući iznos u kanadskim dolarima (CAD$) takse za vizu koju treba da uplatite.
 • Podnesite ili pošaljite zajedno sa Vašom molbom za vizu finansijski instrument u kanadskim dolarima, na odgovarajući iznos takse koji je naveden u gornjoj tabeli. Finansijski instrument mora biti izdat od strane kanadske banke, a kao primalac treba da bude naveden Receiver General for Canada.

Ambasada Kanade neće prihvatati finansijske instrumente koje su izdale ne-kanadske banke, ili koji glase na netačan iznos.

NE ŠALJITE GOTOVINU PUTEM POŠTE.

 

Sa vizom za jedan ulazak možete ući u Kanadu samo jednom, mada, ukoliko imate vizu za Sjedinjene Američke Države, možete iz Kanade otići u Sjedinjene Države i ponovo se vratiti u Kanadu u okviru perioda za koji Vam je odobren ostanak u Kanadi, ali pod uslovom da nijeste ulazili u neku treću zemlju prije ponovnog ulaska u Kanadu.

Višeulazna viza dozvoljava ulazak u Kanadu više puta tokom važnosti vize, međutim, pośetilac ne može ostati u Kanadi poslije datuma koji mu ovlašćeni službenik upiše u pasoš na pasoškoj kontroli na ulazu u Kanadu.

Popunjavanje formulara

Morate dati cjelovite i potpune odgovore na sva pitanja u formularima. Formulari moraju biti popunjeni na engeskom ili na francuskom jeziku a sva prateća dokumenta moraju imati i kratak prevod na engleski ili francuski jezik (prevod nije potrebno ovjeravati kod sudskog tumača).

Svaki podnosilac molbe mora da popuni zasebne formulare. Na primjer, porodica od tri člana će podnijeti tri zasebna formulara.

Popunjena molba za vizu za privremeni boravak mora biti podnijeta ambasadi Kanade najmanje tri neđelje prije namjeravanog datuma putovanja.

Spisak dokumenata potrebnih za podnošenje molbe za pośetilačku vizu

Da bi Vaša molba bila razmotrena, potrebno je dostaviti određena dokumenta. Dokumenta koja podnosite moraju biti originali a neophodno je da dostavite i kratak prevod na engleski ili francuski jezik koji ne treba ovjeravati kod sudskog tumača.

Svi podnosioci molbe moraju dostaviti:

 • Svaki podnosioc molbe mora podnijeti u potpunosti popunjen aplikacioni set koji je gore naveden.
 • važeci pasoš ili putnu ispravu;
 • dvije fotografije pasoškog formata; ( ovaj dokumenat možete odštampati i odnijeti fotografu)
 • potvrdu o plaćenoj odgovarajućoj taksi (plaća se po osobi)
 • rezervaciju povratne avionske karte;
 • informacije o Vašoj finansijskoj situaciji kao što su bankovni izveštaji o Vašim finansijskim transakcijama u prethodna 3 mjeseca, dokaz o pośedovanju nekretnina i slično.;

uz navedeno, svi podnosioci molbe moraju dostaviti sljedeća dokumenta, zavisno od svoje lične situacije

 • ukoliko ste zaposleni, Vašu radnu knjižicu i pismo Vašeg poslodavca sa naznačenim detaljima o Vašem zaposlenju (npr. zanimanje/naziv radnog mjesta, primanja, dužina radnog staža itd.), kao i rješenje o datumima i trajanju odobrenog plaćenog ili neplaćenog odsustva;
 • ukoliko ste privatnik, registracija Vaše firme, kao i dokaz o njenom poslovanju (potvrde o plaćenom porezu, informacija o broju zaposlenih radnika, izvodi iz banke, izvještaji o prihodima, bankovni izveštaji o finansijskim transakcijama, itd.);
 • ako ste penzioner, Vaš penzioni ček i/ili penzioni ček Vašeg supružnika;
 • ako ste učenik/student, dokaz o zaposlenju Vaših roditelja, dokaz da ste upisani u neku obrazovnu ustanovu i Vaš indeks/đacku knjižicu. 

Ako pośećujete rodbinu ili prijatelje u Kanadi:

 • pozivno pismo Vašeg rođjaka ili prijatelja koji će Vam biti domaćin u Kanadi, sa objašnjenjem u kakvom ste srodstvu ili odnosu sa domaćinom i sa naglašenom dužinom Vašeg boravka;
 • dokaz o statusu Vašeg domaćina u Kanadi, kao sto su kopija kanadskog pasoša ili kartice za stalni boravak (potrebno je dostaviti obje strane kartice);
 • Vaši domaćini mogu ukoliko žele, podnijeti sljedeće dokumente, na striktno dobrovoljnoj bazi: dokaz o zaposlenju Vašeg domaćina i njegovoj sposobnosti da pokrije troškove Vašeg boravka u Kanadi kao što su pismo njegovog/njenog poslodavca, kopija poreskog dokumenta Notice of Assessment ili T4 (napominjemo da informacije kao sto je S.I.N. i kućna adresa mogu biti zatamnjeni).

Dokumenta Vaših domaćina u Kanadi mogu vam biti poslata elektronskom poštom ili faksom, a Vi ćete ih podnijeti zajedno sa molbom.

Napominjemo da molba za pośetilačku vizu neće biti odbijena samo zato što lična finansijska dokumentacija domaćina nije podneta uz molbu. Službenik odeljenja viza će razmotriti molbu na bazi adekvatnosti finansijskih sredstava podnosioca molbe i na osnovu toga će doneti odgovarajuću odluku.

Ako putujete u Kanadu iz poslovnih razloga:

 • prepiska ili poziv od Vaših poslovnih kontakata u Kanadi;
 • pismo Vašeg poslodavca kao potvrda da putujete u Kanadu iz poslovnih razloga, sa naznakom ko snosi troškove putovanja;
 • informacije o firmi – Vašem poslodavcu, đe se navodi čime se firma bavi, vrstu proizvoda ili usluga itd.

Maloljetna lica:

Đeca do 18 godina starosti, koja putuju bez jednog ili oba roditelja ili zakonitog staratelja, moraju podnijeti originalni rodni list, kao i ovjerenu saglasnost za putovanje u Kanadu, sa potpisom oba roditelja, tj onog roditelja koji ne putuje sa đetetom. Takođe se mora podnijeti i prevod na engleski ili francuski jezik i ovlaščenja i rodnog lista. Ovlašcenje, rodni list i prevod moraju biti dostupni na ulazu u Kanadu.

Službenik Odjeljenja viza može zatražiti dodatna dokumenta u pojedinim slučajevima, a može obaviti i razgovor sa podnosiocem molbe. Napominjemo, međutim, da službenik Odjeljenja viza ima pravo da donese konačnu odluku u vezi molbe i bez obavljanja razgovora.

Takse za obradu molbi za vize su nepovratne čak i u slučaju odbijanja molbe.


 

Kako podnijeti molbu / vraćanje pasoša

Molbe za vize za privremeni boravak («pośetilačke vize»), za radne i studentske dozvole i za putne dokumente za osobe sa stalnim boravkom, mogu se podnijeti
 

 • lično u Odjeljenju viza Kanadske Ambasade u Beču od poneđeljka do četvrtka između 08:00-11:30 časova. Nije potrebno unaprijed zakazivati termin za podnošenje molbe.
   
 • poštom -  Molbe pristigle poštom, ukoliko nijesu kompletne (ne sadrže sva potrebna dokumenta, formulare i plaćenu taksu), biće vraćene bez obrade. Pasoši se vraćaju preporučenom poštom, o trošku Ambasade. Ambasada snosi odgovornost za dokumenta izgubljena u pošti, ukoliko je pošta namijenjena za građane Crne Gore.

Molbe osoba koje nisu državljani ili koje nemaju boravak u Crnoj Gori moraju biti podnijete lično.

Standardno vrijeme za obradu molbi i radno vrijeme kancelarije

Molbe za vize za privremeni boravak («pośetilačke vize»), za radne i studentske dozvole i za putne dokumente za osobe sa stalnim boravkom, mogu se podnijeti lično u odjeljenju viza u Beču od poneđeljka do četvrtka između 08:00-11:30 časova.

Molbe za pośetilačke vize podnijete na šalteru Odjeljenja viza obrađuju se u roku od 5 radnih dana, a molbe pristigle poštom u roku od 15 radnih dana. Međutim, vrijeme potrebno za obradu molbe može varirati, u zavisnosti od okolnosti. Za sva pitanja možete se obratiti lično u Odjeljenju viza od poneđeljka do četvrtka od 13:00 do 16:00.

Ambasada će biti zatvorena u dane  nacionalnih praznika Austrije i Kanade.

Za informacije u vezi podnošenja molbe za stalni boravak u Kanadi, molimo Vas da konsultujete web prezentaciju Kanadske službe imigracije ili web prezentaciju Ambasade Kanade u Beču (http://www.canadainternational.gc.ca/austria-autriche/). Za više informacija u vezi podnošenja molbe za stalni boravak, molimo Vas da se obratite na: vienn-visa@international.gc.ca

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved