Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - III > SASTANAK CKD TORONTO


6 May 2012

 

 
 IZABRANA NOVA UPRAVA CKD IZ TORONTA
 

DATUM ODRŽAVANJA: Subota, 05. Maj 2012. godine na adresi 1954 Yonge St., Toronto 
 

Na sastanku Crnogorskog Kulturnog Društva iz Toronta, koji je održan 05. Maja 2012. godine, izabrana je nova Uprava Društva u sastavu: Zoran V. Raičević - Predsjednik, Vesna Kadović - sekretar, Dino Kolar - blagajnik, Natalija Karadžić - član Glavnog Odbora i Ilija Stojanović - član Glavnog Odbora Društva.Na sastanku je zaključeno da CKD iz Toronta treba da nastavi da čuva i njeguje vrijednosti crnogorskog društva u dijaspori, kroz nedvosmislenu podršku svim procrnogorskim idejama i promociju Crne Gore u Kanadi.Takođe, dogovorene su i nove aktivnosti Društva za 2012. godinu.  
________________________________________________________________________________________

                  CKD JE SKORO IZDALO I KRATKU BROŠURU O CRNOJ GORI U KANADI

         

Od sada, ova kratka brošura se može preuzeti u PDF formatu i odštampati preko sljedećeg linka
 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved