Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - III > IZDAVANJE KNJIGE


28 Mar 2013

 


                          CORPUS ANTIKA I MIRAŠ MARTINOVIĆ

  

Crnogorsko Kulturno Društvo iz Toronta je pokrenulo akciju da se pomogne izdavanje kniga Corpus Antika. Ciklus čini 7 kjiga u kojima naš poznati autor Miraš Martinović otkriva antiku i antičke teme na prostorima Crne Gore. Ove knjige su važne jer otkrivaju manje poznatu i daleku prošlost, a samim tim su važne i za otkrivanje i potvrdu našeg identiteta na tim prostorima.

 

Ukoliko želite da novčanom donacijom pomognete ovaj kulturni i nacionalni projekat, molimo vas kontaktirajte Predsjednika CKD Zorana Raičevića ili Sekretara CKD Vesnu Kadović. Kontakt možete naći na sljedećem linku
http://www.montenegro-canada.com/kontakt.html
 
Pozivamo sve članove CKD i ljude dobre volje da se odazovu ovom pozivu, u skladu sa svojim mogucnostima. U svakom slučaju važno je učestvovati. Bez obzira na visinu donacije, svaka podrška je cijenjena od uprave, članova, autora, kao i svih onih koji vole Crnu Goru.

Posebno su interesantna istraživanja o gradu Svaču, kod Šaškog jezera kod Ulcinja. Prema tim podacima, u Svaču je bilo izgrađeno 365 crkva, što se podudara sa brojem dana u godini.

                  

I dalje su na lokalitetima u Svaču vidljive zidine Katedrala Sv. Marije i Sv. Jovana, koje su po dimenzijama najveće sakralne građevine u Crnoj Gori.

 

 
Uprava Crnogorskog Kulturnog Društva - Torontoo 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved