Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - III > SLIKE SVE GOVORE


25 Mar 2013

 


      CRNOGORSKI ANAHRONIZAM, AVATIZAM I ARHAIČNOST

                                   

  
Ono što u Evropi predstavlja kulturnu tekovinu - tradiciju, u Crnoj Gori predstavlja anahronizam, atavizam i arhaičnost...

nastavlja se... 

 ...
  

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved