Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - III > FAKTI IZ ISTORIJE


30 Mar 2013

 


            ISTINA I ČOJSTVO SU NERAZDVOJNI SAVEZNICI  

 
 

Web site www.montenegro-canada.com  došao je u pośed fakata koji će biti dati na viđenje crnogorskoj javnosti, a prije svega crnogorskoj intelektualnoj i akademskoj eliti, da bi se istina o Crnoj Gori, njenoj istoriji i biću saznala.

OVI FAKTI ĆE BITI OBJAVLJIVANI NA OVOM WEB SITE-U IMAĆE OZNAKU EKSKLUZIVNO, JER SE OBJAVLJUJU PRVI PUT. 

Ovaj put donosimo FAKAT NO. 1. - ZALAGANJE "CRNOGORSKOG HEROJA", KANAĐANINA FREDERIKA BURNHAM-A ZA CRNOGORSKE INTERESE

MANITOBA PRES, 1922.g.
_____________________________________________________________________________________- 

NARUČENI ČLANAK U KANADSKIM NOVINAMA MANITOBA PRESS IZ FEBRUARA, 1921. godine.

               


Parlamantu Kanade je bila podnešenja inicijativa da ispita navode o zločinima prema crnogorskom narodu u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Da bi se preduprijedilo dalje istinito obavještavanje javnosti Kanade o situraciji u Crnoj Gori, u kanadskim novinama su počeli da se objavljuju tekstovi o tome kako sve to nije istina.

nastavlja se..

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved