Header Graphic
PRILOZI I PISMA > GENERAL CONSULATE OF MONTENEGRO - NEW YORK


28 Apr 2015

 


           SAOPŠTENJE GENERALNOG KONZULATA CG U NJUJORKU  


 

Generalni konzulat u Njujorku je u periodu 13-22. aprila ove godine, realizovao programom predviđene konzularne dane van Njujorka. Generalni konzul Janković i konzul Lika su tom prilikom posjetili Toronto (14. i 15.04), Čikago (17. i 18.04) i Detroit (20. i 21.04). Posjete su organizovane u saradnji sa klubovima građana porijeklom iz Crne Gore u tim sredinama, koje su prethodno obavijestili i animirali zainteresovane građane i obezbijedili prostorne uslove za rad. Zahvaljujući opremi za mobilnu biometriju, prvi put je u SAD-u i Kanadi omogućeno našim državljanima da apliciraju za biometrijske pasoše. Istovremeno, ovo je bila prilika da se obave i brojni razgovori sa  predstavnicima klubova i udruženja naših građana, kao i pojedincima među kojima ima vrlo uspješnih poslovnih ljudi.

Amb. Janković i konzul Lika su tokom 6 radnih dana primili i razgovarali sa više od 120 lica koja su bila zainteresovana za razne konzularne usluge. Imajući u vidi da se jedan broj ljudi i telefonom interesovao o ovom procesu i statusu članova svoje porodice u bazi podataka, prije i tokom boravka predstavnika Generalnog konzulata, može se smatrati da je interesovanje za ovu posjetu bilo prilično dobro. Bez obzira na ukupan broj aplikacija, kako su procijenili, bilo je opravdano posjetiti ove sredine, naročito Kanadu, zbog lica koja nijesu još stekla kanadska dokumenta, a nemaju uredne crnogorske pasoše, što ih onemogućava da pređu granicu SAD i dođu po dokumenta u Njujork. 

 

U pripremi odlaska na konzularne dane, Generalni konzulat je ostvario kontakt sa “Crnogorskim Kulturnim društvom” Toronto i njegovim predsjednikom Zoranom Raičevićem. Putem svoje stranice na internetu, ali i ličnim kontaktima, animirali su veliki broj zainteresovanih. Klub je organizovao uslove za rad u posebnim prostorijama hotela u kojem su bili smješteni i predstavnici Generalnog konzulata, i sopstvenim sredstvima pokrili troškove . Tokom boravka u Torontu obavljeni su korisni razgovori i sa predstavnicima drugog kluba u Torontu “Vladika Danilo”.

U Čikagu je organizovana posjeta sa klubom “Rumija” i njenim predsjednikom Ruždijom Bajramovićem. Članovi ovog kluba su takođe napravili dobru animaciju među svojim članovima, ali i prema drugim iseljenicima u Čikagu i okolini. Ovaj klub posjeduje sopstvene prostorije u kojima se svakodnevno okuplja veliki broj članova, a vrlo su aktivni u radu sa mladima i djecom. Te prostorije su predstavnicima Generalnog konzulata bez naknade stavljene na raspolaganje, pa su i uslovi za rad i razgovor sa građanima bili vrlo dobri.

U Detroitu je posjeta organizovana u saradnji sa udruženjem “Lovćen” i predsjednikom Ljubom Mijačem. Odaziv građana u ovoj sredini je bio nesto manji, ali dovoljan da se i ova posjeta može ocijeniti uspješnom. Dobijene su korisne sugestije o načinu animiranja građana prilikom organizacije sljedećih posjeta.

U svim sredinama često prisutna tema je bila “Crnogorska kuća” u Njujorku. Obavljeni su razgovori sa jednim brojem naših iseljenika koji su svojim donacijama ranije pomogli ovaj projekat, ali i najavili nove donacije za adaptaciju i uređenje prostora. Posebno se ističe najava Ljuba Mijača, da će njihov klub obezbijediti novu donaciju od 30.000 USD, a on lično ima namjeru da donira jedan broj umjetničkih djela – slika poznatih crnogorskih i drugih likovnih umjetnika. Zahvaljujući se na ovoj najavi donacije, predstavnici GK-a su pozvali delegaciju tog kluba da nakon kupovine objekta dodje u Njujork, a da se donacija na odgovarajući način promoviše u javnosti.

Obavljen je jedan broj razgovora sa uspješnim poslovnim ljudima i razmijenjena mišljenja o uslovima i oblicima ulaganja u Crnoj Gori. Podijeljeni su, unaprijed pripremljeni materjali koji promovišu ova ulaganja, a neki od njih su najavili i uključivanje svojih poslovnih partnera, državljana SAD.

Posebno interesantna je bila posjeta odboru povjerenika jednog od regiona Detroita, čiji je zastupnik (member of board of commissioners) Robert Mijač, sin Ljuba Mijača. Posjeta predstavnika Konzulata otvorenoj sjednici borda je najavljena i toplo pozdravljena od strane zastupnika Mijača, predsjedavajućeg i članova Borda.

 

"Posebne utiske nosimo iz Čikaga, gdje se subotom u klupskim prostorijama održavaju dopunski časovi za djecu naših iseljenika. Organizovana je posjeta časovima maternjeg jezika, religije i geografije, a za “goste iz Njujorka” organizovan je “ad hoc” kviz poznavanja Crne Gore. Procjena je da je organizacija konzularnih dana u Torontu, Čikagu i Detroitu protekla uspješno, uz veliko zadovoljstvo naših iseljenika. Iako i ovog puta solidan, smatramo da efekat broja izdatih dokumenata ne treba biti jedini razlog zbog kojih se sa ovakvim aktivnostima treba nastaviti. Komunikacija sa iseljenicima, razmjena mišljenja o oblicima unapredjenja saradnje, potspješivanje stranih investicija, i slično, takodje smatramo veoma korisnim", saopšteno je iz Generalnog konzulata Crne Gore u Njujorku.  
 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved