Header Graphic
PRILOZI I PISMA > KAD ZLATO NA GRUDIMA ZASIJA


25 Jun 2015

 


ZA VRHUNSKE SPORTISTE MJESEČNO 960 EURA,

PREMIJE DO 300 000 EURA


 

Vlada je utvrdila Uredbu o kriterijumima za utvrđivanje visine naknada i premija za ostvarene sportske rezultate. Uredbom je predviđeno da doživotna mjesečna naknada vrhunskog sportiste u skladu sa Zakonom o sportu za ostvareno prvo i drugo mjesto na Olimpijskim igrama i Paraolimpijskim igrama, kao i prvo mjesto na jedinom zvaničnom svjetskom i evropskom seniorskom prvenstvu u određenom sportu, koji je na programu Olimpijskih igara i Paraolimpijskih igara, iznosi dvije prosječne neto zarade u Crnoj Gori, odnosno 960 eura.

Takođe, doživotna mjesečna naknada vrhunskog sportiste u skladu sa Zakonom o sportu iznosi jednu i po prosječnu mjesečnu neto zaradu u Crnoj Gori za ostvareno treće mjesto na Olimpijskim igrama i Paraolimpijskim igrama, kao i drugo mjesto na jedinom zvaničnom svjetskom i evropskom seniorskom prvenstvu u određenom sportu, koji je na programu Olimpijskih igara i Paraolimpijskih igara.
"Država će sportsku penziju u visini jedne prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori dati i za ostvareno treće mjesto na jedinom zvaničnom evropskom seniorskom prvenstvu u određenom sportu koji je na programu Olimpijskih igara i Paraolimpijskih igara", navodi se u Uredbi.

 

Uredbom je predviđeno da selektoru seniorske reperezentacije Crne Gore u ekipnom sportu koja je ostvarila takav rezultat visina doživotne mjesečne naknade iznosi dvije prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori. Crnogorskom državljaninu koji je izabran za sportistu godine visina doživotne mjesečne naknade iznosi jednu prosječnu mjesečnu neto zaradu u Crnoj Gori.

"Takođe, uredbom je predviđeno da članovima reprezentacije Crne Gore za ostvareni sportski rezultat ukupna premija iznosi 300.000 eura za prvo mjesto na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama ili jedinom zvaničnom svjetskom seniorskom prvenstvu,  250.000 eura za drugo mjesto; 200.000 eura za treće mjesto na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, jedinom zvaničnom svjetskom seniorskom prvenstvu ili za prvo mjesto na jedinom zvaničnom evropskom seniorskom prvenstvu; 150.000 eura za drugo mjesto na jedinom zvaničnom evropskom seniorskom prvenstvu; 100.000,00 eura za treće mjesto na jedinom zvaničnom evropskom seniorskom prvenstvu", piše u dokumentu koji je dans utvrdila Vlada.

 

Vrhunskom sportisti u pojedinačnoj seniorskoj konkurenciji za ostvareni sportski rezultat premija iznosi 10 odsto od premije, dok njegovom treneru pet odsto.

Sportskoj organizaciji za ostvareni sportski rezultat, koji ima posebnu međunarodnu vrijednost i značaj za Crnu Goru, može se dodijeliti premija od 5.000 do 20.000 eura. Sportisti za ostvareni sportski rezultat, koji ima posebnu međunarodnu vrijednost i značaj za Crnu Goru, može se dodijeliti premija od 4.000 do 10.000 eura. Zaslužnom sportskom radniku može se dodijeliti premija u iznosu od 1.500 eura.  

 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved