Header Graphic
PRILOZI I PISMA > IN MEMORIAM - DR. DUŠAN KOSOVIC


28 Jun 2015

 


DR. DUŠAN KOSOVIĆ 1926 - 2015


 
                        na slici Dr. Dušan Kosović - lijevo, sa Blažom Sredanovićem

Akademik Dušan Kosović umro je 28. Juna 2015.g. u Herceg Novom u 89. godini. Rođen je 1926. godine u Gornjim Trepčima kod Nikšića. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Nikšiću. Medicinski fakultet završio je u Beogradu, đe je i specijalizirao neuropsihijatriju. Tri godine kasnije odazvao se pozivu Medicinskog centra pri Njujorškom univerzitetu, đe je proveo dvije godine na specijalizaciji. Po povratku u domovinu, osnovao je psihijatrijsko-neurološku službu u Crnoj Gori koja do tada nije postojala. Nakon toga, ubrzo opet odlazi u SAD, đe i provodi veći dio života, radeću kao neuropsihijatar u Njujorku. Prije nekoliko godine, vratio se u Crnu Goru, tačnije u Herceg Novi.

Ovom prilikom, prenosimo njegov intervju koji je svojevremeno dao Hajdani Vučinić iz Njujorka za časopis "OGANJ". 

INTERVJU IMATE I U FORMI PDF  
( preporučujemo ukoliko imate problem da pročitate umanjeni tekst ispod)


 

        
       
                          

 

TIM WEB SITE-A
          

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved