Header Graphic
PRILOZI I PISMA > NAŠI U KANADI


20 Aug 2015

 

 


                           CRNA GORA - SVADBA NAŠ IH IZ KANADE

             

Filip Oć ić ek, član Crnogorskog Kulturnog Druš tva iz Toronta obradovao nas je viješ ć u o ž enidbi. Vjenč anje je obavljeno na Cetinju i u Podgorici. Na sljedeć em video mož ete viđ eti najzanimljivije detalje sa vjenčanja.        LS


 

 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved