Header Graphic
PRILOZI I PISMA > REAGOVANJE IZ TORONTA


31 Oct 2015

 

 


                                PUTIN - DUŠA SLAVENSKA


 Reagovanje Branka Aleksića iz Toronta - člana CKD Toronto

                    

Ima jedna mudra ruska poslovica koja kaže: ko je blizu Cara blizu je i smrti.

Da li bi čovjek očlekivao išta drugo od Predsjednika Velike Rusije nego izliv blagosti duše prema manjim slovenskim narodima, ali tu nešto fali.

Šest puta u trista godina Rusija je ratovala protiv ogromnog Turskog Carstva i svaki put pozivala Crnu Goru, tada jedinu slobodnu teritoriju na Balkanu, da joj bude od pomoći.

Kad bi Rusija zaključivala mir ili primirje, pet puta je "zaboravila" da pomene Crnu Goru, a samo jednom Veliki Knez Nikolaj obilježi čak i kiljane između Crne Gore i Turske. Odmah iz toga dolazi i Berlinski Kongres kada se 13. Jula 1878. godine konačno rješava crnogorsko pitanje. Najveći ruski pjesnik Puškin je ovjekovječio Crnu Goru i Crnogroce u pjesmi, ali izgleda samo u literaturi.

                      

Što to bi da ova slovenska duša okrenu svoje lice onima koji rehabilituju zločinca Dražu, ili prema regentu Aleksandru koji sa Soluna posla diviziju Srba da se bore protiv Rusa (Crvene Armije). Rusija zaboravi tu ružnu prošlost i pozva potomke Dražine i Acine da im ukrase vojnu paradu u Moskvi. Ovo bi bilo u Ravni kao i kad bi Rusija rehabilitovala maršala Vlasova. 

Sve bi se ovo na trenutak moglo i zaboraviti, ali ne i doba današnje da ta slovenska duša odabra za saradnika čergaškog vojvodu i one koji jedu živu prasad na asfaltu, u srcu Pogorice. Oni bi to uradili i sa svakim Crnogorcem kad bi imali moć.

Nijeste samo vi Rusi nanosili zlo Crnoj Gori, nego su to i Evropejci: Francuzi, Englezi, Italijani, a da ne govorimo o još većem "Srpkoj Pravoslavnoj Crkvi" i srpskoj Vladi.

 

Nakon Konferencije u Parizu, 1919. godine, Rusi ne progovoriše iti jednu riječ i dozvoliše da Crna Gora bude ostane izbrisana sa geografske karte, a Crnogorci isključeni, da više ne postoje među narodima. Duh Crnogorski je svima vama bilo nemoguće uništiti, pa je ponovo Crnogorac vaskrsnuo. Vi, pomenuti moćnici, hoćete li ikada  naučiti išta o Crnoj Gori  i Crnogorcima ili vam je dovoljna četnička ideologija.

Putine, dušo slavenska, volio bih da znam da li si u zabludi!

 Branko Aleksić, Toronto
 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved