Header Graphic
PRILOZI I PISMA > DONACIJE CRNOGORSKOG KULTURNOG DRUŠTVA TORONTO


24 Dec 2015

 


    

Crnogorsko Kulturno Društvo iz Toronta je uputilo 3 (tri)  simbolične donacije u Crnu Goru: Biciklističkom klubu "Perun" iz Nikšića 200 eura, Tamari Pavićević sa Cetinja za razvoj mladog ženskog rukometa 200 eura i Crnogorskom Pokretu 200 eura.

 

Time je CKD iz Toronta nastavilo da daje podršku svim onim projektima koji imaju za cilj promociju Crne Gore i njenih vrijednosti. Podrška će se nastaviti i dalje.

Takođe, Crnogorsko Kulturno Društvo, kao jedan od izdavača, uzelo je učešća i u štampanju knjige VIJEK SJEĆANJA, povodom 100-godišnjice stradanja crnogorskih dobrovaljaca kod Medove. CKD učestvuje u štampanju knjige sa 10% ukupnih troškova, o čemu će biti više riječi nakon novogodišnjih praznika.

 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved